Saltar al contenido (pulsar Return)

Fitxa de control

Horari d'ús del laboratori   Cal escollir una opció.Data prevista de finalització del TFG  
/ /   :
 
Protecció de dades personals  

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F008 Control i accés als espaisGestió de la seguretat i control d’accés a laboratori de projectes.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Amb el vostre consentiment explícit, les seves dades de contacte, a l'entitat o institució que es beneficiï de la vostra activitat per tal que pugui gestionar la seva estada.

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat