Saltar al contenido (pulsar Return)

Programari

Índex

1. Lliure

HTML, PHP, MySQL i servidors WEB

Arachnophilia v5.3

 • Autor: P. Lutus
 • URL: http://www.arachnoid.com/arachnophilia/
 • Descripció: editor HTML. La característica més important d'aquest programa és la possibilitat "d'embellir" el codi HTML de la nostra pàgina web: això vol dir tabular cada tag adequadament per fer-lo més llegible. També inclou un client FTP.

Pack Apache 2.0.53 + MySQL 4.1.14 + PHP 5.0.5

 • URL Apache: http://www.apache.org/
 • URL MySQL: http://www.mysql.com/
 • URL PHP: http://www.php.net/
 • Descripció: pack de versions compatibles entre sí del servidor de pàgines web Apache, el motor de bases de dades MySQL i el motor de preprocessat de pàgines web PHP. Es tracta de tres eines bàsiques per a tot aquell/a que vulgui posar en funcionament un servidor interactiu de pàgines web a internet, donant la possibilitat de donar accés a varis usuaris i magatzemar dades de forma dinàmica en una base de dades ubicada al servidor.

Programació en VBA (Visual Basic for Applications)

Microsoft Excel 2003 Language Reference

 • Autor: Microsoft
 • Descripció: Compendi en format d'arxiu d'ajuda de Windows de la versió VBA per Excel 2003. Visual Basic for Applications és una versió reduïda del conegut Visual Basic, que permet interactuar amb l'entorn d'Excel. Coneixent una mica Visual Basic i l'Excel, i amb l'ajuda d'aquest document, resulta fàcil crear algunes tasques automatitzades.[Enllaç extern a l'arxiu]

Turbo Pascal v5.5

Turbo C++ v2.01

Utilitats per a electrònics

555 Timer v4.1

 • Autor: Andrew Clarkson
 • Descripció: Utilitat que permet calcular ràpidament els valors dels components necessaris per muntar un circuit astable o monoestable, emprant clàssic integrat 555.[Enllaç extern a l'arxiu]

Databook v1.30

Electronics Assistant v3.3

Schematic Symbol Reference v1.0

The Hardware Book v1.3

 • Autor: Joakim Ogren
 • Descripció: Base de dades de connectors (informàtica, àudio, vídeo i electrònica en general).[Enllaç extern a l'arxiu]

Utilitats per a tot tipus d'enginyers

Convert v4.10

DosBOX v0.65

 • Autors: Peter Veenstra, Sjoerd, Tommy Frössman, Ulf Wohlers
 • URL: http://dosbox.sourceforge.net
 • Descripció: Emulador d'MS-DOS. Molts programes que funcionaven bé en 8086, 286, 386, 486 i els primers Pentium, sota el sistema operatiu MS-DOS ja no funcionen o no ho fan adequadament en els entorns Windows actuals. Amb aquest programa es pot executar la majoria del programari d'aleshores en una finestra de Windows. Tot i que l'emulador està orientat a jocs, permet l'execució de compiladors com Turbo C++, possibilitant la captura de pantalles d'una manera fàcil i còmode.

Utilitats vàries

Daemon Tools

PDF995

 • Autor: Software995
 • URL: http://www.pdf995.com/download.html
 • Descripció: Generador d'arxius PDF funcionant com a driver d'impressora. Això permet convertir a PDF qualsevol document que enviaríem a l'impressora. L'única diferència és que ara l'impressora és virtual: enlloc d'imprimir físicament un arxiu, el convertim a PDF. A la web es pot descarregar de forma gratuïta el driver i altres utilitats, també interessants.

2. De pagament

Disseny de circuits electrònics

OrCAD

 • Autor: Cadence
 • URL: http://www.cadence.com/products/orcad/index.aspx
 • Descripció: suite per excelència que tot electrònic ha de conéixer. El pack inclou Capture, que permet crear esquemes de circuits electrònics. Amb Pspice es poden simular els circuits creats amb Capture. Finalment, amb Layout es poden obtenir els fotolits corresponents. El laboratori de PFCs disposa de llicències d'ús de la versió 10.5.

Eagle Layout Editor

 • Autor: CadSoft
 • URL: http://www.cadsoft.de/
 • Descripció: editor d'esquemes i de plaques de circuit imprès. Per a la majoria d'electrònics resulta més fàcil de fer servir que l'OrCAD. La web permet baixar una versió gratuïta del programa que limita el tamany de la placa a 100x80 mm.

Visual Studio

Visual Studio 2005

 • Autor: Microsoft
 • URL: http://www.microsoft.com/spanish/msdn/latam/vstudio/default.aspx
 • Descripció: entorn de programació Windows per excel·lència de Microsoft. El pack inclou Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual J#, suport .ASP i més... La web inclou versions limitades de cadascun dels llenguatges esmentats: s'anomenen Visual [llenguatge] Express.

Programació en Delphi

Borland Delphi

Programació en C per microcontroladors Microchip PIC

CCS PCWH