Saltar al contenido (pulsar Return)

Pràctiques externes curriculars obligatòries

TRÀMIT DIA
Publicació de l’oferta de pràctiques primers de febrer 2020
Sol·licitud de pràctiques (a través del web de l’EEBE) del 10 al 14 de febrer de 2020
Publicació de l'assignació de places de pràctiques

21 de febrer de 2020

Termini màxim per acceptar la plaça assignada(*)

24 de febrer de 2020

Tramitació i matrícula de convenis de pràctiques

març 2020

Inici de les pràctiques:

 

 març 2020

(*) si no es diu el contrari la plaça s'entén acceptada.