Saltar al contenido (pulsar Return)

Pla d'estudis Grau en Enginyeria de l'Energia

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docentImpartició (1)
Q1 CÀLCUL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
EXPRESSIÓ GRÀFICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FÍSICA I : FONAMENTS DE MECÀNICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
INFORMÁTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
QUÍMICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q2 ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CÀLCUL NUMÈRIC-EQUACIONS DIFERENCIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FÍSICA II : FONAMENTS D’ELECTRO-MAGNETISME 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q3 ESTADÍSTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES ELÈCTRICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES MECÀNICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
MECÀNICA DE FLUIDS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
RECURSOS ENERGÈTICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q4 EMPRESA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES ELECTRÒNICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q5 PROJECTES D’ENGINYERIA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
REGULACIÓ DELS SECTORS ENERGÈTICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
EFICIÈNCIA I AUDITORIES ENERGÈTIQUES 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS ENERGÈTICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
GENERACIÓ TERMOFLUÍDODINÀMICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q6 EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CONTROL DE SISTEMES ENERGÈTICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CONVERTIDORS ESTÀTICS D'ENERGIA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TECNOLOGIA DE CENTRALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q7 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
INTEGRACIÓ I GESTIÓ DE SISTEMES ENERGÈTICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ENERGIES RENOVABLES 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
OPTATIVA 6 Optativa T/P
OPTATIVA 6 Optativa T/P
Q8 OPTATIVA 6 Optativa T/P
TREBALL DE FI DE GRAU 24 Projecte Català
Castellano
English
T/P

(1) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera

Assignatures optatives del pla d'estudis

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docentImpartició (2)
ANÀLISI DE SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T/P
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 9 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
CONTROL AVANÇAT 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
FABRICACIÓ ADDITIVA 1 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FABRICACIÓ ADDITIVA 2 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
FISICOQUÍMICA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
FENÒMENS DEL TRANSPORT 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
FOTÒNICA APLICADA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
GENERACIÓ ELÈCTRICA EÒLICA PER A ENGINYERS EN ENERGIA 6 Optativa específica Català
Castellano
English
P
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
GESTIÓ D'ENERGIA AMB EQUIPS ELECTRÒNICS 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T
HABILITATS DIRECTIVES 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
IMPLEMENTACIÓ D'APLICACIONS BASADES EN PLATAFORMES ARDUINO 6 Optativa específica Català
Castellano
English
P
LIDERATGE I DIRECCIÓ 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
SIMULACIÓ COMPUTACIONAL EN MECÀNICA DE FLUIDS I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
VALIDACIÓ DEL DISSENY 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
XARXES ELÈCTRIQUES INTEL·LIGENTS 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T/P

(2) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera