Saltar al contenido (pulsar Return)

Calendari i documentació per a la matrícula estudiants/es No Nous d'estudis de grau

Índex

 

Calendari de matrícula

Ordre de matrícula:

  • Apartir del dia 10 de juliol a les 17.00 h. es pot consultar el dia i hora assignat des de l’e-Secretaria apartat "Condicions de matrícula"
  • L'ordre de matrícula indicarà el dia i hora a partir del qual l'estudiant/a es podrà matricular. L'estudiant/a disposarà fins a les 23:59 hores del dia 23 de juliol d'enguany per efectuar la seva matrícula per internet.
  • Pots consultar els criteris per l'establiment de l'ordre de matrícula
  • En cas que l'estudiant/a no tingui assignat dia i hora de matrícula i sigui estudiant/a de l'EEBE matriculat en cursos anteriors, haurà de contactar en els dies previs a la matrícula amb Gestió Acadèmica (https://demana.upc.edu/gaeebe/).

Potencial de matrícula:

  • El potencial és la relació d'assignatures d'entre les quals l'estudiant/a pot escollir quines vol matricular. Es podrà consultar a partir del 11 de juliol a les 10.00 h. a l'e-secretaria.
  • L'estudiant/a haurà de matricular totes aquelles assignatures que tingui suspeses per sota d'un 4, no presentades o no matriculades de quadrimestres inferiors, d'acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC,
  • És aconsellable preveure diferents propostes de matrícula, tenint en compte els horaris, per evitar solapaments i tenir alternatives en cas que algun grup no disposi de places.

Matrícula:

L'estudiantat/a de Grau que hagi estat matriculat en quadrimestres anteriors, realitzarà la seva matrícula per internet mitjançant el portal e-Secretaria "automatrícula", a partir del dia i hora assignats (ordre de matrícula) i fins el dia 23 de juliol a les 23.59 hores.

Si no recordes la teva contrasenya per accedir, pots recuperar o modificar les teves credencials a Identitat Digital de la UPC.

Les dates i els horaris de matrícula seran els següents:

17 de juliol de 2019 (veure ordre de matrícula) Estudiantat ja matriculat en cursos anteriors (Màsters i TFE)

 

18, 19, 22 i 23 de juliol de 2018 (veure ordre de matrícula) Resta d'estudiantat NO NOU d'estudis de Grau

 

Documentació per a la matrícula

Descomptes de matrícula

Per al bon desenvolupament de la matrícula és essencial que presenteu a Gestió Acadèmica de l'EEBE abans de la matrícula la documentació corresponent per als Descomptes de matrícula.

Ordre SEPA

  • Ordre SEPA: si és la primera vegada que voleu domiciliar o fraccionar la matrícula o modificar el compte actual: heu d'entrar a e-Secretaria, apartat Comptes Bancaris i donar d'alta un nou compte. Heu d'imprimir l'original del document i un cop signat portar-ho a Gestió Acadèmica de l'EEBE fins el 16 de juliol de 2019.
  • Els estudiants/es de cursos anteriors que tinguin operatiu l'ordre SEPA a e-Secretaria, no cal que facin cap tràmit addicional exceptuant que vulguin canviar de compte bancari.
  • En cas de no realitzar aquest tràmit abans de la matrícula, haureu de matricular-vos de manera ordinària (pagament en efectiu) i posteriorment, si escau, sol·licitar la modificació de pagament de la matrícula.

Més informació a Pagament domiciliat de la matrícula.