Saltar al contenido (pulsar Return)

Dedicació als estudis a la Fase Inicial

Els estudis conduents a l'obtenció d'un títol de Grau que s'imparteixen a l'EEBE es poden cursar a temps complet o bé a temps parcial.

Aquesta elecció l'has de fer en la primera matrícula i només serà vigent mentre et trobis a la Fase Inicial. Si has demanat beca NO pots modificar la modalitat escollida durant el curs acadèmic.

En el cas de la dedicació a temps parcial, pots matricular un màxim de 18 crèdits per quadrimestre; en el cas de la dedicació a temps complet, pots matricular un màxim de 30 crèdits en el primer quadrimestre i un màxim de 36 en les successives matrícules dintre de la Fase Inicial.

 

MATRÍCULAPERMANÈNCIA
MODALITATMàxim ECTSECTS mínims de FI a superar per poder matricular 2n. curs(1)Permanència 1r. anyQuadrimestres per superar el mínim de permanència de FI (48 ECTS)Total ECTS per superar FI
Temps complet 36
(excepte la primera matrícula: màxim 30 ECTS)
42 (2) 12 4 60


Temps parcial


18 42 12 8 60

(1)FI: Fase Inicial

(2)Si has superat 42 ECTS de la Fase Inicial podràs matricular,  fins a 3 assignatures de la Fase Inicial i fins a 1 assignatura de d'altres blocs curriculars que apareguin al teu potencial de matrícula (màxim 24 ECTS).