Saltar al contenido (pulsar Return)

Documentació per a la matrícula

El dia assignat per a la matrícula d'acord amb l'ordre de matrícula, us haureu de presentar a l'EEBE (edifici A, 3a planta) adjuntant la següent documentació en funció del vostre cas:

 

Documentació específica:

Descomptes de matrícula:

Consulteu l'apartat Reduccions de la matrícula de la UPC

Ordre SEPA: En cas de voler domiciliar la matrícula:

Si vols domiciliar o fraccionar la matrícula has d'entrar a e-Secretaria, apartat Comptes Bancaris i donar d'alta un nou compte. RECORDA: has d'imprimir l'original del document (Ordre SEPA) i un cop signat portar-ho el dia de matrícula

Més informació a Pagament domiciliat de la matrícula.

 

Documentació general:

Documentació identificativa:

  • Estudiantat amb nacionalitat espanyola: DNI.
  • Estudiantat amb nacionalitat estrangera: original i fotocòpia del NIE i del passaport. Si encara no disposeu del NIE, caldrà aportar la fotocòpia de la sol·licitud. En aquest cas el NIE s'haurà de lliurar com a màxim 3 mesos més tard de la data de la matrícula.

Documentació específica segons la via d'accés:

Via d'accésDocumentació
Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat No cal portar cap document.
Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat Credencial emesa per la UNED.
Títol universitari de qualsevol grau No cal portar cap document.
Títol de CFGS, FP2 i assimilats No cal portar cap document
PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris

Trasllat d'expedient.

Si els estudis d'origen són de la UPC, l'estudiant ha d'haver fet la sol·licitud però no cal aportar cap document.

Accés per a més grans de 25 Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys.
Accés per a més grans de 40/45 anys No cal portar cap documentació.

 

Sol·licitud de beques:

Beca General del Ministeri d'Educació

Beques de l'AGAUR: