Saltar al contenido (pulsar Return)

Calendari de tràmits

MOBILITAT INTERNACIONAL

Calendari per a una mobilitat internacional d'estudis durant el curs 2020-2021

*Les acceptacions finals depenen directament de les universitats estrangeres
Novembre 2019

20 de novembre: sessió informativa a les 12h (sala d'actes).

21 de novembre: sessió informativa a les 14h (sala d'actes).

Gener 2020

del 13 al 31 de gener: període de sol·licituds per a sortides de 1r i 2n quadrimestre.

Febrer

10 de febrer: publicació llistat provisional mèrits.

10 al 14 de febrer: període al·legacions.

17 de febrer: publicació llistat definitiu mèrits.

21 de febrer: assignació provisional de places.

21 al 25 de febrer: període al·legacions.

26 de febrer: assignació definitiva de places.

26 de febrer al 4 de març: aceptació plaça assignada a l'e-secretaria.

Març
10 de març: publicació de places vancants.
10 al 15 de març: sol·licitud de places per e-secretaria.
17 de març: llistat provisional assignació de places.
del 18 al 22 de març: període al·legacions.
del 25 al 29 de març: aceptació plaça assignada a l'e-secretaria.
Abril
Inici contacte estudiant-universitat estrangera (per a sortides de 1r quadrimestre).
Juny, juliol Resolució de la universitat de destinació*.
Setembre/Octubre 2020 Inici estada mobilitat sortida primer quadrimestre.
Octubre, novembre
Inici contacte estudiantat-universitat estrangera
(per a sortides de 2n quadrimestre).
Desembre Resolució de la universitat de destinació*.
Febrer/Març 2021 Inici estada mobilitat sortida segon quadrimestre.

MOBILITAT NACIONAL (SICUE)

Calendari per a una mobilitat durant el curs 2020-2021


13 febrer al 13 març: termini presentació de sol·licituds (en paper) a la nostra oficina.

26 abril: Llistat de places concedides per escoles UPC.

Termini reclamacions: 10 días hàbils des de la publicació de les resolucions.
Publicació resolució definitiva: Abans del 31 de maig de 2020.