Saltar al contenido (pulsar Return)

Calendari de tràmits

MOBILITAT INTERNACIONAL

Calendari de tràmits per a una mobilitat internacional d'estudis durant el curs 2022-2023.

*Les acceptacions finals depenen directament de les universitats estrangeres.
Desembre 2021

1 de desembre: International Day EEBE a les 12h a la Sala d'Actes.

Gener 2022

de l'11 al 31 de gener: període de sol·licituds per a sortides de 1r i 2n quadrimestre. (ampliat fins el 6 de febrer)

Febrer/Març

15 de febrer: publicació llistat provisional mèrits.

15 al 20 de febrer: període al·legacions.

22 de febrer: publicació llistat definitiu mèrits.

24 de febrer: assignació provisional de places.

24 de febrer a l'1 de març: període al·legacions per e-Secretaria.

3 de març: assignació definitiva de places.

3 de març al 8 de març: aceptació plaça assignada a l'e-Secretaria.

Març

10 de març: publicació de places vancants.

10 al 14 de març: sol·licitud de places per e-Secretaria. (reassignació)

16 de març: llistat provisional assignació de places.

16 al 20 de març: període al·legacions.

22 de març: Assignació definitiva de places. 

Abril
Inici contacte estudiant-universitat estrangera (per a sortides de 1r quadrimestre).
Juny/Juliol Resolució de la universitat de destinació*.
Setembre/Octubre 2022 Inici estada mobilitat sortida primer quadrimestre.
Octubre/Novembre
Inici contacte estudiantat-universitat estrangera
(per a sortides de 2n quadrimestre).
Desembre Resolució de la universitat de destinació*.
Febrer/Març 2023 Inici estada mobilitat sortida segon quadrimestre.

MOBILITAT NACIONAL (SICUE)

Calendari de tràmits per a una mobilitat durant el curs 2022-2023. 

Termini presentació de sol·licituds (per la Seu Electrònica UPC): Pendent de publicació pel curs 22-23.

Llistat de places concedides per escoles UPC:  Pendent de publicació pel curs 22-23.