Skip to content

Grau en Enginyeria de Materials

CALENDARI D'EXÀMENS DE REAVALUACIÓ - QUADRIMESTRE PRIMAVERA


Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820010

Q
QUÍMICA 27/06/2023 12.00-15.00h.

820007

CAL

CÀLCUL 29/06/2023 08.00-11.00h.


Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 29/06/2023 12.00-15.00h.

295023

ECMA

ESTRUCTURA I CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS 26/06/2023 08.00-11.00h.

295024

TERM
TERMODINÀMICA 27/06/2022 16.00-19.00h.

ACM

820008

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 28/06/2023 08.00-11.00h.


Q3

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS 26/06/2023 16.00-19.00h.

295022
FP

FONAMENTS DE POLÍMERS 28/06/2023 08.00-11.00h.

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 28/06/2023 16.00-19.00h.

295707
MEF

METAL·LÚRGICA FÍSICA 29/06/2023 08.00-11.00h.


Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

295710
PME

PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS 28/06/2023 12.00-15.00h.

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 29/06/2023 16.00-19.00h.


Q6

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

295711
COME

COMPORTAMENT MECÀNIC 27/06/2023 08.00-11.00h.

295704

TEMA

TECNOLOGIA DE MATERIALS 26/06/2023 12.00-15.00h.

295712
DCD

DESGAST, CORROSIÓ I DEGRADACIÓ 29/06/2023 12.00-15.00h.


Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 28/06/2023 08.00-11.00h.