Skip to content

Grau en Enginyeria Elèctrica

CALENDARI D'EXÀMENS DE REAVALUCIÓ - QUADRIMESTRE PRIMAVERA


Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820010

 Q
QUÍMICA 27/06/2023 12.00-15.00h.

820007

CAL

CÀLCUL 29/06/2023 08.00-11.00h.


Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 27/06/2023 08.00-11.00h.

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 29/06/2023 12.00-15.00h.

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 26/06/2023 08.00-11.00h.

ACM

820008

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 28/06/2023 08.00-11.00h.


Q3

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS 26/06/2023 16.00-19.00h.

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 28/06/2023 16.00-19.00h.

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 29/06/2023 16.00-19.00h.


Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

CSEE

CIRCUITS I SENYALS 26/06/2023 08.00-11.00h.

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 26/06/2023 12.00-15.00h.


Q5

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820121

CHTEE
CENTRALS HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES 27/06/2023 12.00-15.00h.

Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 28/06/2023 08.00-11.00h.