Skip to content

Grau en Enginyeria Mecànica

CALENDARI D'EXÀMENS DE REAVALUACIÓ - QUADRIMESTRE PRIMAVERA


Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820010

 Q
QUÍMICA 27/06/2023 12.00-15.00h.

820007

CAL

CÀLCUL 29/06/2023 08.00-11.00h.


Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 29/06/2023 12.00-15.00h.

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 26/06/2023 08.00-11.00h.

820019

TMS
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 27/06/2023 08.00-11.00h.

ACM

820008

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 28/06/2023 08.00-11.00h.

 Segon curs – Primer quadrimestre

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS 26/06/2023 16.00-19.00h.

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 28/06/2023 16.00-19.00h.

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 29/06/2023 16.00-19.00h.

 Segon curs –Segon quadrimestre

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 26/06/2023 12.00-15.00h.

Tercer curs –Primer quadrimestre

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820422

CEMM
CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIAL 27/06/2023 08.00-11.00h.

Tercer curs –Segon quadrimestre

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820425

EFM
ENGINYERIA DE FLUIDS 26/06/2023 08.00-11.00h.

 Quart curs –Primer quadrimestre

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 28/06/2023 08.00-11.00h.

820427

ETM
ENGINYERIA TÈRMICA 28/06/2023 12.00-15.00h.