Skip to content

Grau en Enginyeria Química

CALENDARI D'EXÀMENS DE REAVALUACIÓ - QUADRIMESTRE PRIMAVERA


Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820007

CAL

CÀLCUL 29/06/2023 08.00-11.00h.


Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 29/06/2023 12.00-15.00h.

295501

QDA
QUÍMICA EN DISSOLUCIÓ AQUOSA 28/06/2023 12.00-15.00h.

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 26/06/2023 08.00-11.00h.

 
Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS 26/06/2023 16.00-19.00h.

820530

QAQ

QUÍMICA ANALÍTICA 26/06/2023 12.00-15.00h.

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 28/06/2023 16.00-19.00h.

295024

TERM

TERMODINÀMICA 27/06/2022 16.00-19.00h.

ACM

820008

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 28/06/2023 08.00-11.00h.


Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 29/06/2023 16.00-19.00h.


Q5

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820529

OBA1
OPERACIONS BÀSIQUES I 27/06/2023 16.00-19.00h.

295504

FETRA
FENÒMENS DE TRANSPORT 26/06/2023 16.00-19.00h.

295006

TMSQ

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 29/06/2023 08.00-11.00h.


Q6

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820528

OBA2
OPERACIONS BÀSIQUES II 27/06/2023 08.00-11.00h.


Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 28/06/2023 08.00-11.00h.

295502

TQA

TECNOLOGIES QUÍMIQUES AVANÇADES 28/06/2023 16.00-19.00h.

820523

EPQ

ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS 29/06/2023 16.00-19.00h.