Skip to content

Grau en Enginyeria Biomèdica

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE PRIMAVERA


Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820007

CAL
CÀLCUL 19/06/2023 08:00-11:00h

820010

 Q
QUÍMICA 13/06/2023 08:00-11:00h

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 15/06/2023 08:00-11:00h

820006

I
INFORMÀTICA 22/06/2023 08:00-11:00h

 
Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820005

F2FE
FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME 21/06/2023 12:00-15:00h

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 16/06/2023 08:00-11:00h

820009

CNED

CÀLCUL NUMÈRIC I EQUACIONS DIFERENCIALS 14/06/2023 08:00-11:00h

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 16/06/2023 17:00-20:00h

820011

CTM
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 12/06/2023 08:00-11:00h


Q3

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS 16/06/2023 12:00-15:00h

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 14/06/2023 12:00-15:00h

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 12/06/2023 16:00-19:00h

820002

ES
ESTADÍSTICA 22/06/2023 16:00-19:00h


Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 20/06/2023 12:00-15:00h

820026

FIB
FISIOLOGIA 14/06/2022 08:00-11:00h

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS 23/06/2023 12:00-15:00h


Q6

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820025

EMDTB
EQUIPS MONITORATGE, DIAGNÒSTIC I TERÀPIA 15/06/2023 08:00-11:00h

820028

PIB
PROCESSAMENT D'IMATGES BIOMÈDIQUES 16/06/2023 16:00-19:00h

820029

SHB
SEGURETAT HOSPITALÀRIA 12/06/2023 08:00-11:00h

820022

BMTB
BIOMATERIALS 08/06/2023 08:00-11:00h


Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 16/06/2023 08:00-11:00h