Skip to content

Grau en Enginyeria de l'Energia

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE PRIMAVERA


Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820007 

CAL
CÀLCUL 19/06/2023 08:00-11:00h

820010

 Q
QUÍMICA 13/06/2023 08:00-11:00h

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 15/06/2023 08:00-11:00h

820006

I

INFORMÀTICA 22/06/2023 08:00-11:00h


Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 16/06/2023 08:00-11:00h

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 14/06/2023 08:00-11:00h

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME 21/06/2022 12:00-15:00h

820019

TMS
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 16/06/2023 17:00-20:00h

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 12/06/2023 08:00-11:00h


Q3

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820002

ES
ESTADÍSTICA 22/06/2023 16:00-19:00h

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS 16/06/2023 12:00-15:00h

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 12/06/2023 16:00-19:00h

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 15/06/2023 12:00-15:00h


Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820329

REEN

RECURSOS ENERGÈTICS 14/06/2023 08:00-11:00h

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS 23/06/2023 12:00-15:00h

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 20/06/2023 12:00-15:00h

820323

GEEEN

GENERACIÓ DE L’ENERGIA 19/06/2023 12:00-15:00h

 
Q5

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820324
EAE

EFICIÈNCIA I AUDITORIES ENERGÈTIQUES 12/06/2023 08:00-11:00h

820328

RSE

REGULACIÓ DELS SECTORS ENERGÈTICS 14/06/2023 16:00-19:00h

820325

GETF
GENERACIÓ TERMOFLUIDODINÀMICA 15/06/2023 16:00-19:00h


Q6

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820327

COEE

CONVERTIDORS ESTÀTICS D'ENERGIA 22/06/2023 12:00-15:00h

820326

TECE
TECNOLOGIA DE CENTRALS 08/06/2023 12:00-15:00h

820331

TDEE
TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 21/06/2023 16:00-19:00h


Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 16/06/2023 08:00-11:00h

295302

ENRE

ENERGIES RENOVABLES 20/06/2023 12:00-15:00h