Skip to content

Grau en Enginyeria de Materials

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE PRIMAVERA

Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820007 

CAL
CÀLCUL 19/06/2023 08:00-11:00h

820010

 Q
QUÍMICA 13/06/2023 08:00-11:00h

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 15/06/2023 08:00-11:00h

820006

I

INFORMÀTICA 22/06/2023 08:00-11:00h

 
Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME 21/06/2022 12:00-15:00h

295024

TERM

TERMODINÀMICA 20/06/2023 16:00-19:00h

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 16/06/2023 08:00-11:00h

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 14/06/2023 08:00-11:00h

295023

ECMA
ESTRUCTURA I CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS 07/06/2022 12:00-15:00h


Q3

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 14/06/2023 12:00-15:00h

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS 16/06/2023 12:00-15:00h

295022

FP

FONAMENTS DE POLÍMERS 14/06/2023 16:00-19:00h

295707

MEF

METAL·LÚRGICA FÍSICA 08/06/2023 08:00-11:00h

820002

ES

ESTADÍSTICA 22/06/2023 16:00-19:00h


Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

295710

PME

PROPIETATS MECÀNIQUES 13/06/2023 12:00-15:00h

820013

MF

MECÀNICA DE FLUIDS 12/06/2023 16:00-19:00h

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS 23/06/2023 12:00-15:00h


Q6

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

295705

RMP
RECICLATGE I MATÈRIES PRIMES 20/06/2023 12:00-15:00h

295709

POTAM

PROPIETATS ÒPTIQUES, TÈRMIQUES I ACÚSTIQUES DELS MATERIALS 15/06/2023 12:00-15:00h

295711

COME

COMPORTAMENT MECÀNIC 19/06/2023 08:00-11:00h

295704

TEMA

TECNOLOGIA DELS MATERIALS 12/06/2023 12:00-15:00h

295712

DCD
DESGAST, CORROSIÓ I DEGRADACIÓ 09/06/2023 12:00-15:00h


Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 16/06/2023 08:00-11:00h