Skip to content

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE PRIMAVERA


Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820007 

CAL
CÀLCUL 19/06/2023 08:00-11:00h

820010

 Q
QUÍMICA 13/06/2023 08:00-11:00h

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 15/06/2023 08:00-11:00h

820006

I

INFORMÀTICA 22/06/2023 08:00-11:00h


Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME 21/06/2023 12:00-15:00h

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 16/06/2023 08:00-11:00h

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 14/06/2023 08:00-11:00h

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 16/06/2022 17:00-20:00h

820011

CTM
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 12/06/2023 08:00-11:00h

 
Q3

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 14/06/2023 12:00-15:00h

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS 16/06/2023 12:00-15:00h

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 12/06/2023 16:00-19:00h

820002

ES
ESTADÍSTICA 22/06/2023 16:00-19:00h


Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS 23/06/2023 12:00-15:00h

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 20/06/2023 12:00-15:00h

820225

TCME

TEORIA DE CIRCUITS I MÀQUINES ELÈCTRIQUES 19/06/2023 12:00-15:00h

 
Q5

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820231

TEEIA

TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 14/06/2023 16:00-19:00h

820228

REGA
REGULACIÓ AUTOMÀTICA 13/06/2023 16:00-19:00h

820224

ELDI
ELECTRÒNICA DIGITAL 19/06/2023 16:00-19:00h

820221

RIVC

ROBÒTICA INDUSTRIAL I VISIÓ PER COMPUTADOR 15/06/2023 12:00-15:00h


Q6

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820222

EAEIA

ELECTRÒNICA ANALÒGICA 21/06/2023 16:00-19:00h

820230

TCEIA
TÈCNIQUES DE CONTROL 09/06/2023 08:00-11:00h

820227

IEEIA
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA 20/06/2023 08:00-11:00h.

820226

IIEIA

INFORMÀTICA INDUSTRIAL 12/06/2023 08:00-11:00h.


Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 16/06/2023 08:00-11:00h