Skip to content

Grau en Enginyeria Mecànica

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE PRIMAVERA

 

Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820007 

CAL
CÀLCUL 19/06/2023 08:00-11:00h

820010

 Q
QUÍMICA 13/06/2023 08:00-11:00h

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 15/06/2023 08:00-11:00h

820006

I
INFORMÀTICA 22/06/2023 08:00-11:00h


Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 21/06/2023 12:00-15:00h

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 16/06/2023 08:00-11:00h

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 14/06/2023 08:00-11:00h

820019

TMS
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 16/06/2023 17:00-20:00h

 820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 12/06/2023 08:00-11:00h

 
Q3

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 14/06/2023 12:00-15:00h

820002

ES

ESTADÍSTICA 22/06/2023 16:00-19:00h

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS 16/06/2023 12:00-15:00h

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 12/06/2023 16:00-19:00h


Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 20/06/2023 12:00-15:00h

820423

ELAS

ELASTICITAT 07/06/2023 12:00-15:00h

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS 23/06/2023 12:00-15:00h

295401

DIN
DINÀMICA 21/06/2023 12:00-15:00h


Q5

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820024

RM

RESISTÈNCIA DE MATERIALS 08/06/2023 16:00-19:00h

820429

CDIM

CINEMÀTICA I DINÀMICA DE MÀQUINES 14/06/2023 16:00-19:00h

 
Q6

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820430

DIMA

DISSENY DE MÀQUINES 08/06/2023 16:00-19:00h

820425

EFM
ENGINYERIA DE FLUIDS 15/06/2023 08:00-11:00h

820428

ECIM

ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 12/06/2023 16:00-19:00h


Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820427

ETM

ENGINYERIA TÈRMICA 13/06/2023 12:00-15:00h

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 16/06/2023 08:00-11:00h