Saltar al contenido (pulsar Return)

Preguntes més freqüents sobre la matrícula

  • No m'apareix a e-Secretaria el dia i hora de matrícula.

   • El 10 de juliol a les 17:00 s'incorporarà a l'e-Secretaria la informació sobre el dia i hora assignat per a la matrícula per a estudiants/es No Nous (apartat condicions de matrícula).
   • En cas que no t'aparegui aquesta informació, contacta amb Gestió Acadèmica EEBE (https://demana.upc.edu/gaeebe) per revisar el teu expedient i solventar la incidència.
  • No puc matricular totes les assignatures que hauria de fer en el quadrimestre complet.

   • En el potencial no em surten totes les assignatures que he de matricular perquè està plena.

    • Si és una assignatura obligatòria, cerca entre tots els grups disponibles. Si no queden grups amb places disponibles, fes una instància de variació de matrícula afegint les assignatures que hauries de matricular dintre del termini establert al Calendari de Tràmits Acadèmics de l'EEBE.
    • Si són optatives, busca també en les taules d'horaris del pla d'estudis de la EEBE (assignatures optatives que el codi comença per 295) les específiques de la teva titulació. Prèviament a la matrícula, i d'entre l'optativitat específica de la titulació, sol·licita-ho via instància Afegir Unitat Docent al potencial. Un cop finalitzada la matrícula via instància de variació de matrícula.
  • Sol·licito beca però el potencial no em dona per fer matricula d'un mínim de 30 crèdits perquè no trobo oferta suficient.

  • Tinc carnet de família nombrosa però no em surt aplicat el descompte.

   • La causa més freqüent és que tinguis el carnet caducat. Fes la matrícula amb pagament en efectiu i renova el carnet urgentment. Presenta l'original del carnet (on hi consten tots els membres de la unitat familiar) amb una fotocopia Gestió Acadèmica de l'EEBE.
   • Sol·licita la devolució d'imports (imprescindible) abans del 31 d'octubre de 2019, a Gestió Acadèmica et facilitaran el formulari.
  • Jo tenia compensables que no han estat aprovades

   • No tens obligació de matricular les assignatures suspeses amb nota igual o superior a 4. L'avaluació de bloc curricular es farà quan les tinguis totes cursades i compleixis les condicions acadèmiques.
   • Consulta la informació de l'apartat Avaluació i permanència
  • Estic obligat a matricular assignatures suspeses?

A. Assignatures suspeses

La Normativa General d'Estudis de la UPC t'obliga a matricular en primer lloc les assignatures obligatòries suspeses o no presentades de cursos o quadrimestres anteriors.

 

B. Assignatures suspeses amb qualificació entre 4,0 i 4,9

  • Estudiants amb 48 ECTS superats de la Fase Inicial i amb la Fase Inicial superada (Totes les assignatures del primer curs): No es obligatòria la matriculació d'aquestes assignatures.
  • Estudiants amb 42 ECTS superats de la Fase Inicial: Podràs matricular assignatures d'altres blocs curriculars que apareguin al potencial de matrícula fins a un màxim de 24 ECTS. Tot i que no tens obligació de matricular les assignatures suspeses entre 4 i 4,9 de la Fase Inicial, aquests crèdits sí computaran en el total de crèdits matriculables. Per tant, podràs matricular fins a 3 assignatures de la Fase Inicial i 1 assignatura com a màxim d'altres blocs curriculars ofertades al teu potencial de matrícula.
  • Estudiants amb 36 o menys crèdits superats de la Fase Inicial: En cas que aquesta sigui la teva darrera matrícula (per aplicació de la Normativa de permanència), pots sol·licitar una ampliació de crèdits de matrícula fins a 48 ECTS per cursar totes les assignatures no superades de la Fase Inicial.

En tots els casos, si has estat avaluat i suspès d'un bloc curricular, hauràs de tornar a matricular alguna de les assignatures suspeses d'aquell bloc per tal de poder ser avaluat curricularment de nou.

 

  • Tinc limitació per baix rendiment?

    • La matrícula estarà limitada per a l'estudiantat de Grau amb baix rendiment (Post Fase Inicial):

   Rendiment acadèmic = Crèdits aprovats ÷ crèdits matriculats (comptant els NP)

   Quan el rendiment acadèmic sigui inferior a 0.5 la primera vegada , en el període lectiu següent en el que et matriculis, el nombre de crèdits que podràs matricular quedarà limitat a:

   Rendiment: Nombre màxim de crèdits:
   Entre 0,40 i 0,49 24
   Entre 0,20 i 0,39 18
   Entre 0,00 i 0,19 12


Excepció: No s'apliquen restriccions quan l'estudiant estigui finalitzant els estudis (pendent de matricular menys de 72 crèdits).

 • A l'automatrícula no m'apareix per matricular el TFG/TFM de convocatòria addicional.

  • Les taxes administratives de matrícula de convocatoria addicional de TFG/TFM (sempre que prèviament hagis fet la sol·licitud), s'incorporaran a l'apartat d'impresos i pagaments d'e-Secretaria en el termini fixat al calendari de TFG/TFM.
  • No has de fer cap automatrícula.
 • Estudiants de mobilitat

  • OUTGOING: Si fas estades parcials en altres universitats, has de fer la matrícula per e-Secretaria abans d'iniciar l'estada d'intercanvi. En cas que la durada de l'intercanvi sigui anual, hauràs  de formalitzar la matrícula en tots dos quadrimestres.

  • INCOMING: Has de formalitzar la teva matricula prensencialment a l'EEBE el 18 de setembre de 2019.