Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

CALENDARI D'EXÀMENS DE REAVALUACIÓ

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820010

Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 23/01/2023 16:00 - 19:00

820007 

CAL

CÀLCUL / CALCULUS 25/01/2023 12:00 - 15:00

PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 23/01/2023 08:00 - 11:00

820008

ACM

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 24/01/2023 16:00 - 19:00

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 26/01/2023 08:00 - 11:00

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 25/01/2023 16:00 - 19:00

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 24/01/2023 12:00 - 15:00

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 24/01/2023 08:00 - 11:00

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 26/01/2023 16:00 - 19:00

 SEGON CURS – SEGON QUADRIMESTRE

CODI NOM ASSIGNATURA DIA HORARI AULES

820225

TCME
TEORIA DE CIRCUITS I MÀQUINES ELÈCTRIQUES / CIRCUIT THEORY AND ELECTRICAL MACHINES 23/01/2023 16:00 - 19:00

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 23/01/2023 12:00 - 15:00

 TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820228

REGA
REGULACIÓ AUTOMÀTICA / AUTOMATIC REGULATION 23/01/2023 08:00 - 11:00

 TERCER CURS – SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820230

TCEIA
TÈCNIQUES DE CONTROL / CONTROL TECHNIQUES 24/01/2023 16:00 - 19:00

820221

RIVC

ROBÒTICA INDUSTRIAL I VISIÓ PER COMPUTADOR / INDUSTRIAL ROBOTICS AND COMPUTER VISION 26/01/2023 08:00 - 11:00

 QUART CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 24/01/2023 08:00 - 11:00