Comparteix:

Qualitat de les titulacions

L'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est està compromesa amb la millora contínua de la seva activitat, i per això ha aconseguit ser dels primers centres de la UPC acreditat institucionalment per l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), després d'obtenir també el segell de certificació de la implantació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat el 2023. A més, l’EEBE es compromet, amb el seu Pla Estratègic, a ser motor de desenvolupament econòmic i social, garantir que l'estudiantat egressat adquireixi amb èxit tots els coneixements i competències pròpies de la seva titulació, i que així sigui reconegut per la societat…

Pla Estratègic de l'EEBE

Aprovat per la Junta d'Escola per al període 2022-2025, i desenvolupat en coherència amb el Pla Estratègic 2022-2025 de la UPC; s'estructura en 3 reptes que es despleguen en 13 objectius estratègics.

Garantia de la Qualitat

El SIGQ de l'EEBE garanteix la millora contínua de les titulacions. La Comissió de Planificació Acadèmica i de Qualitat en fa el seguiment.

Bústia

Presenta una reclamació, queixa, suggeriment o felicitació, fent servir la bústia que posem a la teva disposició.

Accedeix a la bústia