Vés al contingut (premeu Retorn)

Consignes en cas d'emergència

Si sentiu olor de cremat o descobriu un incendi

Si nota olor a quemado o descubre un incendio

If you smell burning or discorver a fire

Premeu pulsador d'alarma d'incendi.Pulse el pulsador de alarma de incendio.Activate the fire alarm
Aviseu el personal UPC.Avise al personal UPC.Notify UPC staff.
Procediu com en cas de evacuació.Proceda como en caso de evacuación.Follow the instructions for evacuation.

En cas d'evacuació

En caso de evacuación

In the case of evacuation

 Sortiu d'on esteu i tanqueu la porta.Salga de donde esté y cierre la puerta.Leave the room amb close the door.

Dirigiu-vos a la sortida més propera.Diríjase a la salida más cercana.Go to the nearest exit.

Aneu al punt de trobada.Vaya al punto de encuentro.Go to an assembly point.

Telèfon en cas d'emergència

Teléfono en caso de emergencia

Telephone in case of emergency

659725544Centro control 24 h: 689566245

En cas d'urgència mèdica

En caso de urgencia médica

In the case of medical emergency

Trucar al 112Llamar al 112Call to 112