Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Mecànica

CALENDARI D'EXÀMENS PARCIALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820007 

CAL
CÀLCUL / CALCULUS 23/10/2019 12.05-13.25h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06, A1.09, A1.10, A1.13, A1.14, A2.02, A2.05, A2.06, A2.09, A2.10, A2.11, A2.13 i A2.14

820004

F1FM

 

FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS 31/10/2019 14.05-15.25h. Sala Actes, A0.01, A0.03, A1.02, A1.04, A1.10, A1.11, A1.14, A1.15, A2.02, A2.03, A2.04, A2.05, A2.09, A2.10, A2.11, A2.14
27/11/2019 12.05-13.25h. A0.01, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06, A1.09, A1.10, A1.11, A1.13, A1.14, A2.02, A2.05, A2.06, A2.10, A2.13 i A2.14

820010

 Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 06/11/2019 12.05-13.25h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06, A1.10, A1.13, A1.14, A2.02, A2.05, A2.10, A2.13, A2.14

 PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820005

F2FE

 

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM 23/10/2019 13.35-14.55h. A1.03, A1.04, A1.05, A1.13 i A1.14

04/12/2019

13.35-14.55h. A1.03, A1.04, A1.05, A1.13 i A1.14

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 24/10/2019 14.05-15.25h. A0.01, A1.04, A1.05, A1.14

820009

CNED

CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 13/11/2019 12.05-13.25h. A0.01, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06 i A1.10

820008

ACM

 

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 09/10/2019 12.05-13.25h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05 i A1.06
30/10/2019 13.35-14.55h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05 i A1.06
20/11/2019 12.05-13.25h. A1.03, A1.04, A1.05, A1.09 i A1.10

820011

CTM
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 20/11/2019 13.35-14.55h. A2.02, A2.03, A2.04, A2.05 i A2.10

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 30/10/2019 12.05-13.25h. A1.02, A1.03, A1.06, A1.13, A2.02, A2.05, A2.06, A2.10, A2.13

820012

CIA

 

CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ / INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION 31/10/2019 14.05-15.25h. A0.01, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06, A1.13, A1.14

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 07/11/2019 14.05-15.25h. A1.13, A1.14, A2.02, A2.03, A2.04, A2.05, A2.10, A2.14

820002

ES

 

 

ESTADÍSTICA / STATISTICS 10/10/2019 14.05-15.25h. A1.04, A1.05, A1.14, A2.04, A2.05, A2.10, A2.14
14/11/2019 14.05-15.25h. A1.04, A1.05, A1.14, A2.04, A2.05, A2.10, A2.14
11/12/2019 12.05-13.25h. A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13, A1.14

295401

DIN

DINÀMICA / DYNAMICS 27/11/2019 13.35-14.55h. A1.03, A1.04 i A1.05

SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 06/11/2019 13.35-14.55h. A2.02, A2.03, A2.04 i A2.05

820423

ELAS

ELASTICITAT / ELASTICITY 13/11/2019 12.05-13.25h. A2.05 i A2.06

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS
30/10/2019 13.35-14.55h. A2.02, A2.03, A2.04, A2.05 i A2.06
19/12/2019 14.05-15.25h. A2.02, A2.03, A2.04, A2.05 i A2.14

TERCER CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820424

RM

 

RESISTÈNCIA DE MATERIALS / STRENGTH OF MATERIALS 16/10/2019 12.05-13.25h.

 A2.03, A2.09 i A2.11

04/12/2019 12.05-13.25h.

 A2.05, A2.09, i A2.11

820429

CDIM
CINEMÀTICA I DINÀMICA DE MÀQUINES / KINEMATICS AND DYNAMICS OF MACHINES 20/11/2019 13.35-14.55h.

 A1.03 i A1.04

820422

CEMM
CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 13/11/2019 13.35-14.55h. A2.02, A2.03 i A2.04
18/12/2019 13.35-14.55h. A2.02, A2.03 i A2.04

820019

TMS
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 21/11/2019 14.05-15.25h. A2.02, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14

TERCER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820426

FAB

FABRICACIÓ / MANUFACTURING 24/10/2019 14.05-15.25h. A3.I5, A3.I6 i A3.I7

820425

EFM
ENGINYERIA DE FLUIDS / FLUID ENGINEERING 06/11/2019 12.05-13.25h. A0.01

820430

DIMA

 

DISSENY DE MÀQUINES / MACHINE DESIGN 07/11/2019 14.05-15.25h. A0.01

820015

PE

 

 

PROJECTES D'ENGINYERIA / ENGINEERING DESIGN 13/11/2019 12.05-13.25h. A2.09, A2.10, A2.11, A2.13, A2.14
11/12/2019 12.05-13.25h. A2.05, A2.09, A2.11, A2.13, A2.14

QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820427

ETM
ENGINYERIA TÈRMICA / THERMAL ENGINEERING 13/11/2019 13.35-14.55h. A1.03 i A1.04

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 30/10/2019 12.05-13.25h. A0.01, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.14