Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Mecànica

CALENDARI D'EXÀMENS PARCIALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820007 

CAL
CÀLCUL / CALCULUS 03/11/2022 15:30 - 17:00

820004

F1FM

FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS 26/10/2022 12:00 - 13:30
30/11/2022 12:00 - 13:30

820010

 Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 16/11/2022 12:00 - 13:30

 PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM 19/10/2022 12:00 - 13:30
24/11/2022 14:00 - 15:30

820019

TMS
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 09/11/2022 12:00 - 15:00

820009

CNED

CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS

 

27/10/2022 14:00 - 15:30

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 02/11/2022 13:30 - 15:00
23/11/2022 12:00 - 13:30

820011

CTM
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 16/11/2022 13:30 - 15:00

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820002

ES

ESTADÍSTICA / STATISTICS 19/10/2022 13:30 - 15:00
24/11/2022 15:30 - 17:00

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 17/11/2022 14:00 - 15:30

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 03/11/2022 14:00 - 15:30

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 26/10/2022 13:30 - 15:00

SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295401

DIN

DINÀMICA / DYNAMICS 16/11/2022 12:00 - 13:30

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 02/11/2022 12:00 - 13:30

820423

ELAS

ELASTICITAT / ELASTICITY 10/11/2022 14:00 - 15:30

820001

E

EMPRESA / BUSINESS 27/10/2022 15:30 - 17:00

295402
MNEM

MÈTODES NUMÈRICS A L'ENGINYERIA MECÀNICA / NUMERICAL METHODS IN MECHANICAL ENGINEERING 14/12/2022 12:00 - 13:30

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS
26/10/2022 12:00 - 13:30

TERCER CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820424

RM

RESISTÈNCIA DE MATERIALS / STRENGTH OF MATERIALS 26/10/2022 13:30 - 15:00
23/11/2022 13:30 - 15:00

820422

CEMM 

CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 03/11/2022 15:30 - 17:00
21/12/2022 12:00 - 13:30

TERCER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820426

FAB

FABRICACIÓ / MANUFACTURING 27/10/2022 14:00 - 15:30
15/12/2022 14:00 - 15:30

820430

DIMA

DISSENY DE MÀQUINES / MACHINE DESIGN 17/11/2022 14:00 - 15:30

820425
EFM

ENGINYERIA DE FLUIDS / FLUID ENGINEERING 09/11/2022 12:00 - 13:30

QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820427
ETM

ENGINYERIA TÈRMICA / THERMAL ENGINEERING 03/11/2022 14:00 - 15:30

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 02/11/2022 13:30 - 15:00
22/12/2022 14:00 - 15:30