Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Mecànica

CALENDARI D'EXÀMENS PARCIALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820007 

CAL
CÀLCUL / CALCULUS

21/10/2021

15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.03, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

18/11/2021

15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.03, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

2/12/2021

15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.03, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

9/12/2021

15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.03, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

820004

F1FM

FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS

27/10/2021

12.05-13.25h. Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10, A2.11, A2.13 i A2.14

1/12/2021

13.35-14:55h Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10, A2.11, A2.13 i A2.14

820010

 Q
QUÍMICA / CHEMISTRY

17/11/2021

12.05-13.25h. Sala d'Actes, A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14

 PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM

20/10/2021

13.35-14:55h A0.01, A1.04, A1.14, A2.04, A2.14

25/11/2021

14.05-15.25h. A0.01, A1.04, A1.14, A2.04, A2.14

820019

TMS
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY

10/11/2021

12.05-13.25h. A3.4, A3.5, A3.6, A3.7 i A3.8

820009

CNED

CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS

 

 

 

28/10/2021

14.05-15.25h. Sala d'actes, A3.1, A3.2, A3.4, AS1.9, A0.01, A0.02 i A1.04

11/11/2021

14.05-15.25h. A3.4, A3.5, A3.6, A3.8, A1.09, A2.03, A2.04, A2.05 i A2.13

15/12/2021

12.05-13.25h. A3.4, A3.5, A3.6, A3.8  A0.01, A0.02, A1.02, A1.10, A2.10 i A2.13

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS

 

 

 

13/10/2021

13.35-14:55h Sala d'Actes, A1.04, A1.05 i A1.14

 3/11/2021

13.35-14:55h Sala d'Actes, A1.04, A1.05 i A1.14

24/11/2021

13.35-14:55h Sala d'Actes, A1.04, A1.05 i A1.14

820011

CTM
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY

17/11/2021

13.35-14:55h A1.02, A1.04, A1.05, A1.10 i A1.14

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820002

ES

ESTADÍSTICA / STATISTICS 06/10/2021 12.05-13.25h. Sala d'Actes, A0.01, A1.04 A1.14, A2.04 i A2.14
04/11/2021 15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A1.04 A1.14, A2.04 i A2.14
25/11/2021 15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A1.04 A1.14, A2.04 i A2.14

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS

10/11/2021

13.35-14:55h A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS

4/11/2021

14.05-15.25h. A0.01, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13 i A1.14

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS

27/10/2021

13.35-14:55h A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13 i A1.14

SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295401

DIN

DINÀMICA / DYNAMICS

17/11/2021 

12.05-13.25h. A1.09 i A1.13

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER

3/11/2021

12.05-13.25h. A1.02, A1.04 i A1.05

820423

ELAS

ELASTICITAT / ELASTICITY

11/11/2021

15.35-16.55h. A2.03 i A2.04

820001

E

EMPRESA / BUSINESS

28/10/2021

15.35-16.55h. A1.03, A1.04 i A1.05

295402
MNEM

MÈTODES NUMÈRICS A L'ENGINYERIA MECÀNICA / NUMERICAL METHODS IN MECHANICAL ENGINEERING

15/12/2021

12.05-13.25h. A1.13 i A1.14

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS

27/10/2021 

12.05-13.25h. A1.03, A1.09, A1.11, A2.03, A2.06 i A2.07

22/12/2021

12.05-13.25h. A1.14, A2.04,  A2.10 i A2.14

TERCER CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820429
CDIM

CINEMÀTICA I DINÀMICA DE MÀQUINES / KINEMATICS AND DYNAMICS OF MACHINES

21/10/2021

14.05-15.25h. A1.02, A1.03 i A1.04

820424

RM

RESISTÈNCIA DE MATERIALS / STRENGTH OF MATERIALS

27/10/2021

13.35-14:55h A2.04, A2.05 i A2.14

24/11/2021

13.35-14:55h A2.04, A2.05 i A2.14

820422

CEMM 

CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY

4/11/2021

15.35-16.55h. A1.03, A1.05, A1.06 i A1.10

22/12/2021

12.05-13.25h. A1.03, A1.05, A1.06 i A1.10

TERCER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820426

FAB

FABRICACIÓ / MANUFACTURING

28/10/2021

14.05-15.25h. A3.5, A3.6 i A3.8

15/12/2021

13.35-14.55h. A3.4, A3.7 i A3.8

820430

DIMA

DISSENY DE MÀQUINES / MACHINE DESIGN

11/11/2021

14.05-15.25h. A2.10 i A2.14

820425
EFM

ENGINYERIA DE FLUIDS / FLUID ENGINEERING

10/11/2021

12.05-13.25h. A2.02 i A2.03

QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820427
ETM

ENGINYERIA TÈRMICA / THERMAL ENGINEERING

4/11/2021

14.05-15.25h. A0.02, A2.03 i A2.13

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION

3/11/2021

13.35-14:55h A2.02, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

22/12/2021

13.35-14:55h A3.3, A3.4, A3.5, A3.6, A3.7, A3.8, AS1.9, A1.14 i A2.14