Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis Grau en Enginyeria Mecànica

Consulteu els idiomes d'impartició als horaris o a la mateixa guia docent de l'assignatura.

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docentImpartició (1)
Q1 CÀLCUL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
EXPRESSIÓ GRÀFICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FÍSICA I : FONAMENTS DE MECÀNICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
INFORMÁTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
QUÍMICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q2 ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q3 ESTADÍSTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES ELÈCTRICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
MECÀNICA DE FLUIDS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES MECÀNICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q4 EMPRESA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES ELECTRÒNICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
DINÀMICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ELASTICITAT 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q5 MÈTODES NUMÈRICS A L'ENGINYERIA MECÀNICA 6 Optativa (2) Català
Castellano
English
T/P
CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
AMPLIACIÓ D'EXPRESSIÓ GRÀFICA. DISSENY MECÀNIC 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CINEMÀTICA I DINÀMICA DE MÀQUINES 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
RESISTÈNCIA DE MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q6 PROJECTES D'ENGINYERIA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ENGINYERIA DE FLUIDS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FABRICACIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
DISSENY DE MÀQUINES 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q7 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ENGINYERIA TÈRMICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ELEMENTS DE MÀQUINES 6 Optativa (2) Català
Castellano
English
T/P
OPTATIVA 6 Optativa T/P
OPTATIVA 6 Optativa T/P
Q8 OPTATIVA 6 Optativa T/P
TREBALL DE FI DE GRAU 24 Projecte Català
Castellano
English
T/P

(1) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera

(2) Assignatures optatives amb contingut molt recomanat pel perfil de la titulació

Assignatures optatives del pla d'estudis

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docentImpartició (3)
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
AUTOMOCIÓ I SEGURETAT A L'AUTOMÒBIL 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T/P
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 9 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
DISSENY MICROELECTRÒNIC 6 Optativa específica Català
Castellano
English
P
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
ENGINYERIA DE DADES I ANALÍTICA DE NEGOCI 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
ENGINYERIA DEL FOC 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
EQUIPS ELECTRÒNICS 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T/P
EQUIPS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T
FABRICACIÓ ADDITIVA 1 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FABRICACIÓ ADDITIVA 2 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
FENÒMENS DEL TRANSPORT 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FISICOQUÍMICA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FONAMENTS DELS MATERIALS FUNCIONALS 6 Optativa específica Català
Castellano
English
P
FOTÒNICA APLICADA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
LIDERATGE I DIRECCIÓ 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
MÀQUINES HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES 6 Optativa específica Català
Castellano
English
P
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
SIMULACIÓ COMPUTACIONAL EN MECÀNICA DE FLUIDS I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T
SIMULACIÓ DEL MOVIMENT 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ PER MECANITZAT 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T/P
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T
TECNOLOGIA DE SUPERFÍCIES 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
TECNOLOGIA I CIÈNCIA EN L'ANTIGUITAT: EGIPTE I MESOPOTÀMIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
VALIDACIÓ DEL DISSENY 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P

(3) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera