Vés al contingut (premeu Retorn)

Situacions que donen lloc a deduccions o gratuïtat

Ser membre de família nombrosa

  • En el cas dels estudiants/estudiantes de Catalunya el sistema de matrícula conté la informació i no és necessari fer arribar cap document.
  • En el cas d’estudiants/estudiantes de fora de Catalunya, prèviament a la matrícula, l’estudiant/estudianta ha de fer arribar al centre per correu postal la fotocòpia del títol (no del carnet) o bé a través d'un tiquet DEMANA (operatiu a partir de l'1 de setembre), la documentació escanejada. Atès que cada comunitat autònoma té un funcionament diferent pel que fa a l’extensió de la vigència del carnet (1), l’estudiant/estudianta ha d’incloure la referència a la norma que amplia el període de validesa (o fotocòpia del document oficial).

(1) A Catalunya es prorroga per un any la validesa dels títols de família nombrosa que hagin caducat o caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2020 

 

Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat

 • En el cas dels estudiants/estudiantes de Catalunya el sistema de matrícula conté la informació i no és necessari fer arribar cap document
 • En el cas d’estudiants/estudiantes de fora de Catalunya, prèviament a la matrícula, l’estudiant/estudianta ha de fer arribar al centre per correu postal la fotocòpia del certificat expedit pel centre de secundària o bé a través d'un tiquet DEMANA (operatiu a partir de l'1 de setembre), la documentació escanejada. 

Haver obtingut un dels premis de les diferents olimpíades del coneixement

 • Prèviament a la matrícula, l’estudiant/estudianta ha de fer arribar al centre per correu postal la fotocòpia de l’escrit de concessió del premi o bé per correu electrònic/tiquet DEMANA (centre) la documentació escanejada.

Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%

 • Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes. (2)

Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

 • Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.(2)
 • Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.(2) 

Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent

 • Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.(2) 

(2) Tota aquesta documentació és confidencial i no es pot fer arribar per mitjans electrònics. Per aquests casos la documentació la podeu fer arribar per correu postal prèviament a la matrícula i el centre docent farà la verificació a posteriori, quan puguis passar pel centre presencialment amb la documentació original. També hi ha l'opció de demanar una matrícula presencial demanant cita prèvia al teu centre.