Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació i permanència: preguntes més freqüents

Índex

Quan és l'avaluació curricular?

Serà avaluat curricularment l’estudiantat que hagi cursat totes les assignatures que componguin el bloc curricular i que no hagi sol·licitat una excepció a la normativa.

Què passa si no aprovo 12 crèdits el primer any?

La Comissió d'Avaluació et declararà "no apte de primer any acadèmic" . Aquests 12 crèdits han de ser d'assignatures cursades (no de convalidacions/reconeixements)

Si  vols continuar els estudis i creus que el teu cas es pot considerar com l'excepció que es preveu a l'article 5.7 "Continuïtat dels estudis" de l'apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau de la UPC, pots sol·licitar un quadrimestre addicional per a assolir els 12 ECTS de primer any. Has de fer-ho a través de l'e-Secretaria dins del termini establert i lliurar a Gestió Acadèmica de l'EEBE la documentació que justifiqui la teva sol·licitud.

 

I si no supero el rendiment mínim de la fase inicial (48 ECTS)?

Si aquest és el teu cas, pots presentar la instància "Fer constar informació per a l'avaluació curricular" sol·licitant un quadrimestre addicional per assolir els 48 ECTS(1) de la Fase Inicial. Has de fer-ho a través de l'e-Secretaria dins del termini establert . Si la resolució és favorable podràs continuar els estudis normalment; en cas contrari, la Comissió d'Avaluació et declararà "no apte" i seràs desvinculat d'aquests estudis

 (1) Aquest 48 crèdits poden ser d'assignatures cursades i d'assignatures reconegudes o convalidades.

En el supòsit de que la resolució mantingui la teva qualificació de "no apte" i creguis que el teu cas es pot considerar com l'excepció que es preveu a l'article 5.7 "Continuïtat dels estudis" de l'apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau de la UPC, pots fer la sol·licitud dins del termini establert  a través de l'e-Secretaria i lliurar a Gestió Acadèmica de l'EEBE la documentació que justifiqui la teva sol·licitud.

 

I si vull tornar a cursar els mateixos estudis o altres de diferents?

Si ets declarat o declarada "no apte" del rendiment mínim de la fase inicial o bé no has superat el mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic, pots continuar aquest estudi en un altre centre de la UPC o qualsevol estudi que no tingui la Fase Inicial comuna amb els estudis dels quals has estat exclòs, sempre que obtinguis la nova plaça per la via de preinscripció o d'acord amb les normes d'accés vigents per a aquells estudis.

Important: Si vols reiniciar uns estudis dels quals has estat exclòs o exclosa o vols iniciar estudis diferents, però amb una fase inicial comuna amb l'estudi en qüestió, pots fer-ho al cap de dos anys des del moment de la desvinculació. En aquest cas, també necessites obtenir l'autorització prèvia del rector o rectora, a part de tenir plaça assignada a través de l' Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat segons les normes d'accés vigents per a aquests estudis.

A l’EEBE els estudis de grau amb una fase inicial comuna són:

  • Grau en Enginyeria Elèctrica i Grau en Enginyeria en Energia
  • Grau en Enginyeria Biomèdica, Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Quina és la composició dels blocs curriculars?

La composició dels blocs curriculars dels estudis de Grau de l'EEBE:

  • Fase Inicial (Primer Bloc Curricular) que comprèn totes les assignatures obligatòries del primer i segon quadrimestres.
  • Segon Bloc Curricular que comprèn la resta d'assignatures obligatòries del pla d'estudis.

 

Quins són els criteris d'avaluació dels blocs curriculars?

 

Les condicions d'avaluació dels blocs curriculars a estudis de Grau de l'EEBE, aprovades a la Normativa d'Avaluació i Permanència en els estudis de Grau i Màster de l'EEBE són les següents:

  • Màxim de crèdits aprovats per avaluació curricular de la titulació: 18 ECTS, podent ésser un màxim de 12 crèdits a qualsevol dels blocs curriculars.
  • Obligació de cursar totes les assignatures del bloc curricular i obtenir una nota mínima de 4 en les assignatures suspeses.
    • Quan es compensi una única assignatura (6 ECTS), la nota mitjana mínima necessària per aprovar el bloc curricular serà 5,25
    • Quan es compensin dues assignatures (12 ECTS), la nota mitjana mínima necessària per aprovar el bloc curricular serà 5,50

 

Com puc presentar una instància a la Comissió d'Avaluació Curricular?

 Aquells que vulgueu presentar instàncies a les comissions d'avaluació curricular, d'acord amb el que estableix l'apartat 3.2 de la Normativa Acadèmica d'estudis de Grau i Màster UPC(obriu en una finestra nova), haureu de presentar-les a través de l'e-Secretaria (obriu en una finestra nova)i podreu consultar la resolució al mateix aplicatiu. Consulteu els tipus d'instàncies i terminis.