Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés estudis de grau: Per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols

Com:

Presencialment. Lliurant a Gestió Acadèmica de l'EEBE la "Sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris".

Aquesta possibilitat no exclou l'opció de fer la preinscripció universitària a l'estudiantat de l'estat espanyol.

Documentació (original o còpia compulsada):

 • Certificat oficial de l'expedient acadèmic (en el cas d’estudiantat de la UPC es pot substituir per un expedient extret de l'e-secretaria)
 • Pla d'estudis del centre d'origen segellat (només estudiantat de fora de la UPC)
 • Programa de les assignatures aprovades segellats pel centre d'origen (només estudiantat de fora de la UPC)

Terminis:

 • Publicació oferta de places quadrimestre de primavera 2019/2020: segona quinzena de desembre de 2019
 • Sol·licitud: Del 16 de desembre de 2019 al 13 de gener de 2020 (veure període de tancament al Nadal)
 • Publicació resolució assignació de places: 31 de gener de 2020
 • Matrícula: A l'inici del mes de febrer es publicarà tota la informació de matrícula

Qui pot accedir:

 • Estudiantat que cursa uns estudis de grau i volen continuar-los en altre centre o una altra universitat
 • Estudiantat que cursa uns estudis de grau i volen canviar a altres estudis de grau dins el mateix centre o en un altre centre o universitat.
 • Estudiantat que cursa estudis d'acord amb ordenacions universitàries anteriors (Diplomats universitaris, Arquitectes Tècnics, Enginyers Tècnics, Llicenciats, Arquitectes, Enginyers) i volen accedir a un estudi de grau dins el mateix centre o a en un altre centre o una altra universitat. S'exclouen les adaptacions per extinció del pla d'estudis al grau que el substitueixi.
 • Estudiantat que hagi cursat sense finalitzar plans d'estudis ja extingits i vulguin accedir a un estudi de grau dins el mateix centre, en un altre o en una altra universitat.

Requisits per accedir per aquesta via:

 • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el Treball de Fi de Grau.
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s’han cursat a la UPC. En aquest cas, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.