Vés al contingut (premeu Retorn)

TFM ampliat

IMPORTANT:  A partir del curs 2020/2021 aquesta opció deixa de ser vigent (no ho contempla la Normativa Acadèmica de TFE de l'EEBE) i per tant no es pot sol·licitar.

En alguns casos l'estudiantat amb la supervisió d'un Director podrà proposar un TFM de 30 ECTS. Caldrà que l'estudiantat formalitzi el registre i la matrícula del TFM de forma ordinària.

Com es sol·licita:

Presencialment. L'estudiantat presentarà a Gestió Acadèmica la proposta d'ampliació del TFM de 18 crèdits, mitjançant la Sol·licitud de TFM ampliat. Aquesta sol·licitud ha d'anar signada pel Director i amb el vist-i-plau de la Comissió acadèmica del Màster.

Termini de sol·licitud:

Al mateix moment que es realitza el registre del TFM. Consulteu les dates al Calendari de TFM.

Matrícula:

Un cop acceptada la Sol·licitud de TFM ampliat pel coordinador del Màster, es procedirà a la seva matrícula que correspondrà a 12 ECTS de TFM i a 18 crèdits de bossa de crèdits.

Avaluació:

L'avaluació estarà vinculada amb l'avaluació del TFM. Caldrà que el president del tribunal annexi a l'acta del TFM l'acta d'avaluació de l'ampliació.