Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit

Procediment dipòsit on-line


És imprescindible els dos dipòsits per considerar dipositat el TFE

Dipòsit administratiu

Aplicació: e-Secretaria, apartat “projectes

Objectiu: Emplenar el formulari amb les dades del projecte. Entre d'altres informacions cal indicar:

 • Idioma de documentació/defensa
 • Altres dades sobre TFE
 • Tipus de difusió del treball: a l’EEBE només s’utilitza “Llicència CC Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd)”. Únicament pot no autoritzar-se la difusió quan el TFE estigui sotmès a confidencialitat.

Nota: a e-Secretaria no es pot annexar cap arxiu.

Dipòsit documental

Aplicació: ATENEA-TFE, apartat “lliurament”

Objectiu: dipositar la documentació del TFE.

Informació:

 • Pujar el fitxer que contingui la memòria i els annexos del TFE (mida màxima per fitxer: 200 Mb).
 • Mentre no estigui validat (i dins del període de dipòsit), es pot pujar tantes vegades com desitgi el document (es reescriu i no hi ha control de versions – el director rep un avís per cada modificació d’arxiu).
 • Un cop validat pel director / per la directora de TFE, la documentació serà definitiva

IMPORTANT:

 • No poden haver-hi altres dades personals que no siguin el nom i cognoms de l'estudiant i dels/de les directors/es de TFE (en aplicació del Reglament General de Protecció de dades)
 • La memòria i els annexos del TFE han de lliurar-se en format ".pdf" per tal que pugui ser analitzat pel sistema antiplagi de la UPC.
 • Si hi ha cap altra documentació complementària que hagi de constar com a part del TFE, es podrà lliurar en fitxers comprimits

Acord de confidencialitat

Poden ser confidencials els treballs dels quals se'n vol demanar una patent o que són objecte de clàusules de confidencialitat establertes per l'empresa on s'ha desenvolupat el projecte. En aquest casos caldrà lliurar la següent documentació:

 1. Sol·licitud de declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics: quan estigui vinculat a la generació d’una patent. La sol·licitud haurà de motivar-se i haurà de ser signada originalment per l’autor i el director. Aquesta sol·licitud haurà de ser autoritzada per la direcció del centre.
 2. Acord de confidencialitat: únicament quan l'acord vinculi a l'estudiant/autor i a una empresa/entitat extena. El document de l'acord signat originalment per les parts, segellat per l'empresa i per triplicat

IMPORTANT: En cas de que el TFE sigui confidencial, s'han de lliurar els documents originalment signats per les parts a Gestió Acadèmica de l'EEBE (no es poden penjar a ATENEA-TFE!!).