Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitar la cessió d'un armariet

ÍNDEX

PERÍODE DE CESSIÓ:

 • Curs sencer: Del 12 de setembre de 2022 fins al 30 de juny de 2023.
 • 1r quadrimestre: Del 12 de setembre de 2022  fins el 31 de gener de 2023.
 • 2n quadrimestre: Del 1 de febrer de 2023 fins al 30 de juny de 2023.

SOL·LICITUD:

 • Enviar un correu electrònic a la Unitat Recursos i Serveis espais.eebe@upc.edu manifestant la voluntat de sol·licitar un armariet.

  Cal indicar:
 • Assumpte del correu: Sol·licitud armariet.
 • Cos del correu:
  - Nom i cognoms:
  - e-mail:
  - Mida de l'armariet: primera opció (petita o gran)
  - Segona opció (petita o gran) (si s’escau)
 • El termini de sol·licitud és del 12 de setembre al 14 d'octubre de 2022.
 • El termini de sol·licitud pel 2on quadrimestre és de l'1 al 28 de febrer de 2023.
 • L’assignació dels armariets es farà per ordre d'entrada de les sol·licituds.
 • Un cop rebem la sol·licitud la Unitat Recursos i Serveis es posarà en contacte amb vosaltres per que procediu a l'abonament del lloguer i el dipòsit.
 • L'assignació d'un armariet es farà un cop abonat el lloguer i el dipòsit.

UBICACIÓ:

 • Plantes 1ª i 2ª Edifici A

MIDES I PREUS:

 • Gran: 84 x 36 x 45 (15€ curs sencer / 7,5€ quadrimestre)
 • Petita: 42 x 36 x 45 (10€ curs sencer / 5€ quadrimestre)

Amb un dipòsit de 18€.


SISTEMA TANCAMENT:

 • Mitjançant una aplicació del mòbil (Smartphone*) i amb la targeta d’estudiant.

  *IMPORTANT: L'app funciona amb Android, iOS i per Web. 

RENOVACIÓ:

 • Cal enviar correu a la Unitat Recursos i Serveis espais.eebe@upc.edu per manifestar la voluntat de renovar una taquilla, indicant:
 • Assumpte del correu: Renovació armariet
 • Cos del correu:
  - L'armariet que es vol renovar
  - Nom i cognoms:
  - e-mail:
  - Telèfon mòbil:
 • El termini per renovar és  fins el 28 de febrer de 2023 (per renovació 2on quadrimestre).
 • Un cop finalitzat el curs acadèmic cal buidar els armariets per tal de procedir a la seva neteja, tant si es renova la cessió com si es cursa baixa.

BAIXA:

 • Cal comunicar la baixa a la Unitat de Recursos i Serveis, a l’adreça espais.eebe@upc.edu.
 • Paral·lelament cal buidar l'armariet.
 • El termini per donar de baixa és fins el 28 de febrer de 2023 (del 1er quadrimestre).
 • Si no sol·liciteu renovació o baixa d'armariet en el període establert, s'entendrà que no voleu continuar amb el lloguer i que renuncieu al retorn del dipòsit.

NORMATIVA D'ÚS

 • Només l'estudiantat de l’EEBE tenen dret a gaudir del lloguer d’un armariet.
 • Els armariets son personals i intransferibles.
 • Els armariets només es podran fer servir quan l’escola estigui oberta.
 • L’usuari és l’únic responsable del contingut desat als armariets i de la seva conservació mentre estigui llogat.
 • L’Escola no es fa responsable de les possibles desaparicions, pèrdues o robatoris. Es recomana no deixar res de valor.
 • Per motius de normativa de seguretat, no és permès deixar material inflamable, nociu, perillós pel medi ambient o que es pugui deteriorar dins els armariets.
 • En casos de força major l’armariet podrà ser obert pel personal responsable de l'Escola.
 • Renovacions i baixes: es renoven cada curs segons els calendari establert.
 • Un cop finalitzat el període de lloguer, l’usuari haurà de buidar els armariets per tal de procedir a la seva neteja fins el 15 de juliol de 2023, tant si es renova el lloguer com si s’és baixa.
 • Si no es retirés el contingut, es procedirà a l’obertura de l’armariet, guardant el seu contingut a la consergeria durant un mes.
 • Si no es dóna de baixa/renova el lloguer en els terminis establerts, es buidarà l’armariet i l’estudiant perdrà el dipòsit.

INCIDÈNCIES I DESPERFECTES:

 • Es comuniquen a través de espais.eebe@upc.edu.
 • Si hi ha desperfectes, l'Escola es pot quedar amb el dipòsit i si el valor dels desperfectes és superior, s'iniciarà una reclamació.