Vés al contingut (premeu Retorn)

Altres serveis

General per a PDI i PAS

Accés als espais dels edificisPersona de contacte
Actualitzat a juliol 2020
 • Control d’accés als espais dels edificis. 
 • Formulari per a l'autorització d'accessos (Formulari per a la sol·licitud d'accessos a laboratoris, sales... per a TFG, TFM, doctorands.... L'haurà d'omplir el responsable o tutor/a del projecte).
 • Peticions d'accessos als espais ‐ fora de l'horari d'obertura per a convidats.
 • Còpies de claus / targetes d'accés.
 • Gestió d’incidències carnet UPC, carnets temporals, activació.

Esther Nieto

Judith Calaf

 

                                                              telèfon-antic.png 37474

telèfon-antic.png 37453 

email.png

                                                              

Suport Administratiu al personal de les Seus i Seccions departamentals del Campus Diagonal Besòs.Persona de contacte
Actualitzat a juny 2023

                                                                  telèfon-antic.png i email.png

                                                              

 • Gestió beques aprenentatge, beques de suport a la docència i a l’Escola.

Carme Cárdenas

 

telèfon-antic.png 37475

 • Sol·licitud de mobilitat del PDI.
 • Concursos PDI.

telèfon-antic.png 37779

email.png usd.utgcdb@upc.edu

PaqueteriaPersona de contacte
Actualitzat a gener de 2023

                                                                 telèfon-antic.png 37400

Registre de documentsPersona de contacte
Actualitzat a setembre 2018

 

 • Adreçar documents i escrits a òrgans o unitats bàsiques o funcionals de la UPC. 

 

Anna Díaz

                                                                     telèfon-antic.png 37443 / 37260

ReprografiaPersona de contacte
Actualitzat a setembre 2018

 

 

 • Comunicar incidències de manteniment impressores/fotocopiadores 

Esther Nieto

Judith Calaf

                                                                    

telèfon-antic.png 37474

telèfon-antic.png 37453 

email.png 


Específics de docència

Suport general a la coordinació de grau i màsterPersona de contacte
Actualitzat a setembre 2018

 • Suport als processos d'avaluació d'estudiants.
 • Seguiment d’indicadors d’activitat acadèmica i de docència.

Mar Vilchez

telèfon-antic.png 37421

 • Actualització horaris docents i espais docents.
 • Suport als responsables i coordinadors acadèmics dels estudis.

Susana Prat

telèfon-antic.png 37349

 • Actualització calendaris.
 • Suport als processos vinculats a les fitxes de la guia docent.

Patricia Gimeno

telèfon-antic.png 37944

 

 • Gestió TFE.

Maite Moreno

                                                                      telèfon-antic.png 37419

 • Assessorament tècnic en la redacció dels informes de seguiment de les titulacions.

Xavier Codinas

telèfon-antic.png 37282

Suport general a la coordinació de doctoratPersona de contacte
Actualitzat a setembre 2018
 • Suport a l'elaboració de la petició i/o renovació del doctorat d’excel·lència.
 • Suport a la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • Suport en les propostes d’elaboració i seguiment dels Programes de Doctorat.
 • Assessorament tècnic en la redacció dels informes de seguiment de les titulacions

Irene Pérez

                                                                      telèfon-antic.png 11792

Suport general al PDI de grau i màsterPersona de contacte
Actualitzat a setembre 2018
 • Lliurament de papers d’examen i lectura òptica, guix, retoladors.

Consergeria

                                                                     telèfon-antic.png 37400

Suport general al PDI de doctoratPersona de contacte
Actualitzat a setembre 2018
 • Suport al procés d'admissió dels programes de doctorat.
 • Assessorament procediments beques a PDI en formació i als/les seus/ves directors/es.
 • Assessorament i tramitació de propostes de tesi i lectures de tesi (tribunals, informes, pressupostos).
 • Informació econòmica sobre els tribunals de propostes de tesi i lectures de tesi (pressupostos i liquidació).
 • Informació sobre la matrícula: calendari, crèdits matriculats pels estudiants.
 • Suport als processos d’avaluació d’estudiants.
 • Suport per a la tramitació de duplicats de títol, certificats, faig constar, legalitzacions.
 • Suport en el manteniment de les intranets dels programes de doctorat.
 • Sol·licitud i tràmit del títol de doctorat.

 

 

Irene Pérez

                                                                    telèfon-antic.png 11792

                                                

Suport TIC a la docència
Persona de contacte
Actualitzat a setembre 2019

                                                                   telèfon-antic.png 37460

email.png serveistic.cdb@upc.edu

 • Suport a incidències campus virtual.


telèfon-antic.png 37460

email.png

 

Específic de Recerca

Informació i assessorament sobre recercaPersona de contacte
Actualitzat a juny 2023
 • Informació sobre convenis/projecte.
 • Assessorament en la redacció i tramitació de convenis
 • Informació sobre convocatòries de recerca.
 • Suport a la preparació d'una petició a una convocatòria.
 • Assessorament en projectes europeus.
 • Assessorament en l'elaboració de pressupostos.
 • Informació sobre despeses elegibles.
 • Sol·licitar modificacions de projectes al Ministeri: sol·licitud de pròrroga, altes/baixes membres de l'equip, canvis de partida, etc..

Nacionals


Teresa Pardo

telèfon-antic.png 37466


Mayra Ferrer

telèfon-antic.png 37233

 

Internacionals


Susana Escalada
telèfon-antic.png 37365

 

Montse Gallart

telèfon-antic.png 37928

 

Ester Piñero
 telèfon-antic.png 37374                                                

Execució de tràmits relacionats amb la recercaPersona de contacte
Actualitzat a juny 2023
 • Informació econòmica sobre els meus projectes/convenis.
 • Realitzar un pagament al comptat CTT.
 • Pagar una factura amb càrrec a projectes/convenis.
 • Tramitar una factura a un client de convenis/serveis.
 • Reclamar el cobrament d'una factura.
 • Traspassar diners entre comptes CTT (overhead departamental, serveis interns, inscripció a congressos,….).
 • Suport per a la justificació econòmica de projectes.
 • Justificar i controlar comptes d'avançada PDI.

Glòria Roca

telèfon-antic.png 37478

 

Mireia Chia

 telèfon-antic.png 37099

 

Silvia Rivera

 telèfon-antic.png 37838

 

Núria Muñoz 

telèfon-antic.png 12517

Eva Bajo

telèfon-antic.png 54695

 

Rosa Cadena

telèfon-antic.png 37310

 • Contractar una persona amb càrrec a projectes/convenis.

Carolina Ferrer
telèfon-antic.png 17762

Altres serveis a PDI

ArxiuPersona de contacte
Actualitzat a setembre 2018

 • Recuperar un document de l'arxiu del departament/secció.

email.png                                                                  

Resoldre dubtes sobre pagaments
Persona de contacte

Actualitzat a setembre 2018

 • Resoldre dubtes sobre pagaments 

 

Marta Fuentes

                                                                  telèfon-antic.png 37448

email.png 
Espais i equipament del departament
Persona de contacte
Actualitzat a setembre 2018
 • Mantenir taulells informatius seu i/o secció.
 • Sol·licitar trasllat o sol·licitar nou mobiliari.
 • Gestió telèfon: sol·licitar una línia de telèfon o un mòbil, altes, baixes, control del consum i pagament.

                                                                  telèfon-antic.png i email.png 

segons la unitat d'adscripció

LaboratorisPersona de contacte
Actualitzat a setembre 2018
 • Assessorament en l’adquisició de material de laboratori
 • Instal·lació, configuració i manteniment del material de laboratori.
 • Serveis tècnics de suport a la docència (preparació de materials i suport en la realització de les pràctiques).
 • Serveis tècnics de suport a la recerca i transferència resultats recerca.
 • Informes tècnics sobre noves tecnologies, productes i/o equips.
 • Aplicació normativa tractament i gestió de residus.
 • Aplicació normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Manteniment instal·lacions comunes de laboratoris (gasos tècnics, aigua pura, aire comprimit i buit).

Oscar Poncelas

                                                                 telèfon-antic.png 37552