Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment per sol·licitar l'autorització d'estades a l'EEBE d'estudiants i PDI de fora de la UPC

Per tal de regularitzar l'estada al nostre Campus i a la UPC d'estudiants (Grau , Master i Doctorat) i PDI i Investigadors d'altres universitats. Aquest és el procediment que s'ha de seguir en cada cas, que permetrà poder sol·licitar accessos als espais del Campus.

El tràmit per sol·licitar l’autorització de l’estada al Campus del Besòs d’estudiants/es o PDIs d’altres universitats o institucions es farà a través de:

 

Unitat de Suport a Departaments (USD)

UTG del Campus Diagonal Besòs

Edifici C, planta 2,  despatx 2.16

Telf. 93 413 77 79

usd.utgcdb@upc.edu

 

Una persona que no tingui autoritzada la seva estada a la UPC no pot sol·licitar l’activació d’accessos a espais o a edificis del Campus del Besòs.


Estudiantat de grau i Estudiantat de màster

 Documentació necessària :

 • Internship agreement (us farem arribar el document): hauran de signar els responsables a la universitat d’origen i segell.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil pel període que compren l’estada
 • Cobertura Assistència Sanitària pel període que compren l’estada

Duració de l’estada:  s’ha de fer constar al document de Internship agreement la data d’inici i de fi  de l’estada.

Autorització de l’estada: vicerectora de Docència i Estudiantat Fatiha Nejjari Akhi-elarab (Ens ocuparem de recollir aquesta signatura)

 

Estudiants de Doctorat

 Documentació:

 • Internship agreement (us farem arribar el document): hauran de signar els responsables a la universitat d’origen  i segell.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil pel període que compren l’estada
 • Cobertura Assistència Sanitària pel període que compren l’estada

Duració de l’estada: s’ha de fer constar al document la data d’inici i de fi  de l’estada. Si aquesta compren Setmana santa, estiu  o nadal s’han de fer constar els dies del període corresponent en què la UPC estarà tancada

Autorització de l’estada:  director de l’Escola de Doctorat - Josep Maria Font Llagunes (Ens ocuparem de recollir aquesta signatura)

 

Postdocs

Hi ha tres casos diferents segons la durada de l’estada.

 Documentació:

 • Model normalitzat de sol·licitud d’autorització que correspongui segons la duració de l’estada:
 1. Estades de més de 12 mesos: l'autorització de l’estada la signa  el Rector i el Vicerector/a de Política de Pdi o Delegat/da Rector Innovació i Desenvolupament. (Ens ocuparem de recollir aquesta signatura)
 2. Estades de 3 a 12 mesos:  l'autorització de l’estada la signa el Delegat del rector per a la Innovació i el Desenvolupament o el Vicerector/a de Política de PDI.(Ens ocuparem de recollir aquesta signatura)
 3. Estades de menys de tres mesos: l'autorització de l’estada la signa el director/a del departament. (Ens ocuparem de recollir aquesta signatura)
Models normalitzats (Web del Gabinet de Relacions Internacionals UPC)
 • Passaport
 • Autorització de l’entitat d’origen
 • Convocatòria i resolució de la convocatòria de mobilitat, si s’escau
 • Carta d’invitació
 • Cobertura d’Assistència Sanitària
 • Vistiplau del director de la Unitat Acadèmica indicant els espais i mitjans que es compromet a destinar per l’estada (Per estades >3 mesos)

 

PDI d’una Universitat Estrangera que ve a fer una estada amb un Ajut Erasmus +

Documentació:

Autorització:

El document el signa la Direcció del Departament d'acollida. Per estades igual o inferior a 1 setmana, no es tramitarà vinculació UPC ni accessos a espais.

Comunicació d'estades de persones alienes a la UPC per un termini inferior o igual a 1 setmana

Per demanar accessos i regularitzar les estades d’estudiantat o PDI als departament per períodes de menys d'una setmana caldrà que aquesta persona disposi de cobertura sanitària. No hi haurà temps per gestionar accessos però s'haurà de comunicar l'estada al departament per això us demanem que empleneu aquest formulari.

 

Montserrat Cornet Pujol
Cap de la Unitat de Suport a Departaments

UTG Campus Diagonal Besòs