Saltar al contenido (pulsar Return)

Sol·licitud d'expedició del Títol Universitari i SET

Com es sol·licita:

Presencialment a Gestió Acadèmica de l'EEBE. Hauràs d'aportar original i fotocòpia del DNI o Passaport vigents.

 1. Gestió Acadèmica comprovarà que compleixis els requisits i t'expedirà la sol·licitud d'expedició del Títol i la corresponent Taxa acadèmica (fixada cada any pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya) que podràs abonar amb targeta de crèdit o bé a qualsevol oficina de La Caixa, Caixa d'Enginyers o BSCH-Xarxa BCH.
 2. Les dades personals apareixeran al títol tal com figurin en aquesta sol·licitud. És important que revisis el document abans de continuar amb el tràmit i que verifiquis que totes les dades (incloent-hi els signes ortogràfics) són correctes.
 3. Un cop abonada la taxa, hauràs de lliurar la sol·licitud signada juntament amb una fotocòpia del DNI o passaport vigents a Gestió Acadèmica i et faran entrega del Resguard del Títol, que acredita la teva condició de titulat a tots els efectes mentre no disposis del títol definitiu.

En cas que no pugui venir l'interessat, podeu autoritzar a una tercera persona, que haurà de presentar el document "autorització tràmits terceres persones".

Recepció i recollida del títol:

En el moment que arribi el títol imprès a Gestió Acadèmica, t'ho comunicarem per mail a l'adreça que consta a l'e-secretaria; per això et recomanem que tinguis les teves dades personals sempre actualitzades.

 • Recollida del Títol:

  L'has d'efectuar personalment presentant un document oficial que t'identifiqui (DNI o passaport), el resguard del títol (el qual deixa de tenir vigència un cop es disposa del títol definitiu) i hauràs de signar el llibre de registre per fer constar que has retirat el títol. 

  En aplicació de la normativa estatal, pel que fa a títols, l'interessat només pot autoritzar una altra persona a recollir el seu títol mitjançant un Poder Notarial; en aquest cas la persona autoritzada ha de presentar el poder i fotocòpia del document identificador de l'interessat. La persona autoritzada ha de signar el llibre de registre conforme ha recollit el títol. Per tal que el títol tingui validesa l'interessat l'ha de signar, un cop comprovada l'exactitud de les dades que hi figuren.

 • Enviament del Títol:

  Si l'interessat no resideix a la província de Barcelona es pot demanar la tramesa a la representació diplomàtica o consular o a la delegació de govern més propera al seu domicili, a través de l'e-secretaria, apartat Tràmits / Enviament títols. Si no recordes la teva contrasenya per accedir, pots recuperar o modificar les teves credencials a Identitat Digital de la UPC.

  A partir del curs 2015/2016 entra en vigor una taxa per a l'enviament de títols a l'estranger. (vegeu el decret de preus públics) que haurà d'abonar a través de l'e-secretaria (apartat Impresos i pagaments).