Saltar al contenido (pulsar Return)

Pla d'estudis Grau en Enginyeria de Materials

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docentImpartició (1)
Q1 CÀLCUL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
EXPRESSIÓ GRÀFICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FÍSICA I : FONAMENTS DE MECÀNICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
INFORMÁTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
QUÍMICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q2 ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CÀLCUL NUMÈRIC-EQUACIONS DIFERENCIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FÍSICA II : FONAMENTS D’ELECTRO-MAGNETISME 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TERMODINÀMICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ESTRUCTURA I CARACTERIZACIÓ DE MATERIAL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q3 ESTADÍSTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FONAMENTS DE POLÍMERS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES ELÈCTRICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
MECÀNICA DE FLUIDS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
METAL·LÚRGICA FÍSICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q4 MÈTODES NUMÈRICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES ELECTRÒNICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES MECÀNICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q5 EMPRESA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
MATERIALS CERÀMICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
MATERIALS METÀL·LICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
PROPIETATS ELÈCTRIQUES I MAGNÈTIQUES DELS MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
PLÀSTICS I COMPÒSITS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
Q6 PROPIETATS ÒPTIQUES, TÈRMIQUES I ACÚSTIQUES DELS MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
P
RECICLATGE I MATÈRIES PRIMERES 6 Obligatòria Català
Castellano
English
P
COMPORTAMENT MECÀNIC 6 Obligatòria Català
Castellano
English
P
TECNOLOGIA DE MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
P
DESGAST, CORROSIÓ I DEGRADACIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
P
Q7 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
PROJECTES D'ENGINYERIA DE MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
SELECCIÓ I ECODISSENY 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
TECNOLOGIA DE SUPERFÍCIES 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
Q8 OPTATIVA 6 Optativa T/P
OPTATIVA 12 Optativa T/P
TREBALL DE FI DE GRAU 12 Projecte Català
Castellano
English
T/P

(1) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera

Assignatures optatives del pla d'estudis

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docentImpartició (2)
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 9 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
ENGINYERIA DEL FOC 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
EQUIPS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FABRICACIÓ ADDITIVA 1 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FABRICACIÓ ADDITIVA 2 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
FENÒMENS DEL TRANSPORT 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
FISICOQUÍMICA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
FOTÒNICA APLICADA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
FUNCIONS DE GREEN I EQUACIONS DIFERENCIALS LINEALS: PROBLEMES DIFUSIUS, ONDULADORS ESTÀTICS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
GEOMETRIA PER AL DISSENY 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
HABILITATS DIRECTIVES 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
LIDERATGE I DIRECCIÓ 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
MÀQUINES HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES 6 Optativa específica Català
Castellano
English
P
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
PROPIETATS FÍSIQUES I FUNCIONALS DELS MATERIALS 6 Optativa específica Català
Castellano
English
P
SIMULACIÓ AVANÇADA DE MATERIALS PER A L'ENGINYERIA I BIOENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
SIMULACIÓ COMPUTACIONAL EN MECÀNICA DE FLUIDS I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ PER MECANITZAT 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T/P
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T
TECNOLOGIA I CIÈNCIA EN L'ANTIGUITAT: EGIPTE I MESOPOTÀMIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
VALIDACIÓ DEL DISSENY 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P

(2) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera