Saltar al contenido (pulsar Return)

Requeriments per a la matrícula

Recordeu abans de realitzar la matrícula consultar els horaris i els calendaris d'exàmens programats pel quadrimestre de Tardor del curs 2019/2020, per tal de quadrar els horaris dels grups i les dates d'examen.

Requeriments normatius

Recomanacions generals

Limitacions de matrícula.

Estudiants que no hagin aprovat el bloc curricular de Fase Inicial 

Per garantir una progressió adequada als estudis i per evitar problemes de matrícula en futurs quadrimestres, és necessari que matriculis les assignatures suspeses amb qualificació inferior a 4,0, les no presentades o no cursades anteriorment.

 

Prerequisits i precorequisits d'assignatures 

Pot succeir que no aparegui en el teu potencial alguna assignatura. Si això succeeix és perquè aquestes assignatures estan afectades per certs requisits (necessitaràs haver cursat/superat prèviament altres assignatures).

Consulteu pre-requisits i co-requisits d'assignatures