Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

(*) AVÍS: Aquestes dates són orientatives i no seran definitives fins a la publicació del Calendari Acadèmic oficial de la UPC pel curs 2020-21.

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 23 de juny al 7 de juliol de 2020 (*)
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 23 de juny al 7 de juliol de 2020 (*)
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 23 de juny al 7 de juliol de 2020 (*)
Abandonament temporal dels estudis de FI
Presentació sol·licitud a la Direcció de l'Escola presencialment a Gestió Acadèmica EEBE Del 23 de juny al 7 de juliol de 2020 (*)

Sol·licituds d'Accés curs 2020/2021

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis Segona quinzena de juny 2020 (*)
Presentació de sol·licituds Del 30 de juny al 17 de juliol de 2020 (*)
Publicació Resolució web Escola 31 de juliol de 2020 (*)
Sol·licituds d'Accés als estudis de Doble grau
Presentació de sol·licituds a través del https://demana.upc.edu/gaeebe/ Octubre 2020 (*)
Publicació Resolució web Escola Octubre 2020 (*)

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis
Nota: Aquest quadrimestre no és necessària la presentació d'aquesta sol·licitud: Veure informació
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Del 9 al 13 de juliol de 2020 (*)
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Del 23 de juny al 20 de juliol de 2020 (*)
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació presencial a Gestió Acadèmica Del 23 de juny al 20 de juliol de 2020 (*)

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

Del 14 al 20 de juliol de 2020 (*)
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 14 al 20 de juliol de 2020 (*)

Matrícula Curs acadèmic 2020/2021

Matrícula estudiantat de Nou accés

Matrícula preinscripció 1a preferència
Matrícula presencial 7, 8, 9 i 10 de setembre (*)
Matrícula preinscripció reclamació i assignació definitiva
Matrícula presencial 10 de setembre (*)
Matrícula preinscripció 2a assignació
Matrícula presencial 21 i 22 de setembre (*)
Matrícula nou accés estudis de Màster
Matrícula presencial 17 de setembre (*)
Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiantat visitant
Matrícula presencial 4 de setembre de 2020 (*)
Matrícula estudiantat "Incoming" de mobilitat - Nou accés
Matrícula presencial 16 de setembre de 2020 (*)

Matrícula estudiantat ja matriculat anteriorment (No Nou)

Matrícula estudiantat NO NOU - Matrícula per e-secretaria
Estudiantat de grau només pendent TFE 17 de juliol de 2020 (*)
Resta estudiantat de grau ja matriculat anteriorment 20, 21 i 22 de juliol de 2020 (*)
Estudiantat de màster ja matriculat anteriorment 17 de juliol de 2020 (*)

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 17 al 23 de juliol de 2020 (*)
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria
De l'1 al 4 de setembre de 2020 (*)
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 7 al 14 de setembre de 2020 (*)
4rt període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 16 al 30 de setembre de 2020 (*)
Modificació de matrícula per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 16 al 23 de setembre de 2020 (*)
Modificació de matrícula per a estudiantat afectat per reconeixements de crèdits 15 de setembre de 2020 (*)
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 17 al 23 de juliol de 2020 (*)
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria De l'1 al 4 de setembre de 2020 (*)
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 7 al 14 de setembre de 2020 (*)
4rt període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 16 al 30 de setembre de 2020 (*)
Canvi de grup per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 16 al 23 de setembre de 2020 (*)
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup per l'e-secretaria Del 15 de juliol al 30 de setembre de 2020 (*)
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Quadrimestre de primavera curs 2019/2020: Presentació sol·licitud a través de l'e-secretaria / Altres instàncies de matrícula S'amplia el termini fins el 30 d'abril de 2020
Quadrimestre de tardor curs 2020/2021: Presentació sol·licitud presencial a Gestió Acadèmica Del 15 de juiol al 31 d'octubre de 2020 (*)
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Quadrimestre de primavera curs 2019/2020: Presentació sol·licitud a través de l'e-secretaria / Altres instàncies de matrícula S'amplia el termini fins el 30 d'abril de 2020
Quadrimestre de tardor curs 2020/2021: Presentació sol·licitud presencial a Gestió Acadèmica Del 15 de juiol al 31 d'octubre de 2020 (*)

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Del 30 de juny al 4 de setembre de 2020 (*)
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària i experiència laboral - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis) Mentre duri l'excepcionalitat de l'emergència sanitària, l'Àrea de Gestió Acadèmica de l'EEBE mantindrà la seva atenció presencial tancada. Una vegada restablert el servei establirem un nou termini de presentació de sol·licituds.
Convalidació de crèdits per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Del 30 de juny al 4 de setembre de 2020 (*)
Acreditació 3a llengua
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Tot el curs