Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 23 de juny al 7 de juliol de 2020
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 23 de juny al 7 de juliol de 2020 
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 23 de juny al 7 de juliol de 2020
Abandonament temporal dels estudis de FI
Presentació sol·licitud a la Direcció de l'Escola presencialment a Gestió Acadèmica EEBE Del 23 de juny al 7 de juliol de 2020

Sol·licituds d'Accés curs 2020/2021

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis Segona quinzena de juny 2020
Presentació de sol·licituds Del 30 de juny al 17 de juliol de 2020
Publicació Resolució web Escola 31 de juliol de 2020
Sol·licituds d'Accés als estudis de Doble grau
Presentació de sol·licituds a través del https://demana.upc.edu/gaeebe/ Octubre 2020
Publicació Resolució web Escola Octubre 2020 

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis
Nota: Aquest quadrimestre no és necessària la presentació d'aquesta sol·licitud: Veure informació
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Del 9 al 13 de juliol de 2020
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional)

Del 23 de juny al 20 de juliol de 2020

Del 7 al 30 de setembre de 2020

Descomptes de matrícula
Presentació de documentació presencial a Gestió Acadèmica Del 23 de juny al 20 de juliol de 2020

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

Del 14 al 20 de juliol de 2020
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 14 al 20 de juliol de 2020

Matrícula Curs acadèmic 2020/2021

Matrícula estudiantat de Nou accés

Matrícula preinscripció 1a preferència
Matrícula e-secretaria 7, 8, 9 i 10 de setembre
Matrícula preinscripció reclamació i assignació definitiva
Matrícula e-secretaria 10 de setembre 
Matrícula preinscripció 2a assignació
Matrícula e-secretaria 21 i 22 de setembre
Matrícula nou accés estudis de Màster
Matrícula presencial 17 de setembre
Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiantat visitant
Matrícula e-secretaria 4 de setembre de 2020
Matrícula estudiantat "Incoming" de mobilitat - Nou accés
Matrícula e-secretaria 16 de setembre de 2020

Matrícula estudiantat ja matriculat anteriorment (No Nou)

Matrícula estudiantat NO NOU - Matrícula per e-secretaria
Estudiantat de grau només pendent TFE 17 de juliol de 2020
Resta estudiantat de grau ja matriculat anteriorment 20, 21 i 22 de juliol de 2020 
Estudiantat de màster ja matriculat anteriorment 17 de juliol de 2020

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 17 al 23 de juliol de 2020
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria
De l'1 al 4 de setembre de 2020
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 7 al 14 de setembre de 2020 
4rt període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 16 al 30 de setembre de 2020
Modificació de matrícula per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 16 al 23 de setembre de 2020 
Modificació de matrícula per a estudiantat afectat per reconeixements de crèdits 15 de setembre de 2020
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 17 al 23 de juliol de 2020
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria De l'1 al 4 de setembre de 2020
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 7 al 14 de setembre de 2020 
4rt període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 16 al 30 de setembre de 2020
Canvi de grup per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 16 al 23 de setembre de 2020 
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup per l'e-secretaria Del 15 de juliol al 30 de setembre de 2020 
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Quadrimestre de tardor curs 2020/2021: Presentació sol·licitud presencial a Gestió Acadèmica Del 15 de juliol al 31 d'octubre de 2020
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Quadrimestre de tardor curs 2020/2021 Del 15 de juliol al 31 d'octubre de 2020

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Del 30 de juny al 4 de setembre de 2020
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària i experiència laboral - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis)
Convalidació de crèdits per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Del 30 de juny al 4 de setembre de 2020
Acreditació 3a llengua
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Tot el curs