Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 26 de juny al 3 de juliol de 2019
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 26 de juny al 3 de juliol de 2019
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 26 de juny al 3 de juliol de 2019
Abandonament temporal dels estudis de FI
Presentació sol·licitud a la Direcció de l'Escola presencialment a Gestió Acadèmica EEBE Del 26 de juny al 3 de juliol de 2019

Sol·licituds d'Accés Quadrimestre Tardor curs 2019/2020

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis 20 de juny de 2019
Presentació de sol·licituds (Presencialment a Gestió Acadèmica de l'EEBE) Del 25 de juny al 5 de juliol de 2019
Publicació Resolució web Escola 26 de juliol de 2019

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis
Sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Del 26 de juny al 19 de juliol de 2019
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Del 5 de juliol al 12 de juliol de 2019
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Prèviament a la formalització de la matrícula (màxim 23 de juliol de 2019)
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació presencial a Gestió Acadèmica Prèviament a la formalització de la matrícula (màxim 23 de juliol de 2019)

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

Prèviament a la formalització de la matrícula (de l'11 al 23 de juliol de 2019)
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Prèviament a la formalització de la matrícula (de l'11 al 23 de juliol de 2019)

Matrícula Quadrimestre de Tardor Curs acadèmic 2019/2020

Matrícula estudiantat de Nou accés

Matrícula estudiantat de Nou accés estudis de grau per preinscripció (presencial)
Matrícula preinscripció 1a preferència 15, 16, 17 i 18 de juliol de 2019
Matrícula preinscripció (reclamació i assignació definitiva) 18 de juliol de 2019
Matrícula preinscripció 2 assignació 25 i 26 de juliol de 2019
Matrícula preinscripció (reclamacions 2a assignació i 1a reassignació) 5 de setembre de 2019
Matrícula preinscripció (2a reclamació de juny) 16 de setembre de 2019
Matrícula preinscripció (3a reassignació de juny) 20 de setembre de 2019
Matrícula preinscripció persones assignades a la convocatòria de setembre 27 de setembre de 2019
Matrícula estudiantat de Nou accés estudis de Màster (presencial)
Matrícula presencial 12 de setembre de 2019
Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiantat visitant
Matrícula presencial 6 de setembre de 2019
Matrícula estudiantat "Incoming" de mobilitat - Nou accés
Matrícula presencial 18 de setembre de 2019

Matrícula estudiantat ja matriculat anteriorment (No Nou)

Matrícula estudiantat NO NOU - Matrícula per e-secretaria

Estudiantat de grau ja matriculat anteriorment

17,18,19, 22 i 23 de juliol de 2019
Estudiantat de màster ja matriculat anteriorment 17 de juliol de 2019

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 15 al 24 de juliol de 2019
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria
Del 3 al 6 de setembre de 2019
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 10 al 13 de setembre de 2019
Període extraordinari (sense dret a devolució): Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 18 al 23 de setembre de 2019
Modificació de matrícula per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 18 al 23 de setembre de 2019
Modificació de matrícula per a estudiantat afectat per reconeixements de crèdits 12 de setembre de 2019
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 15 al 24 de juliol de 2019
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 3 al 6 de setembre de 2019
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 10 al 13 de setembre de 2019
Període extraordinari: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 18 al 23 de setembre de 2019
Canvi de grup per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 18 al 23 de setembre de 2019
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup per l'e-secretaria Del 15 de juliol al 30 de setembre de 2019
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Fins el 31 d'octubre 2019
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Fins el 31 d'octubre de 2019

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Del 25 de juny al 6 de setembre de 2019
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària i experiència laboral - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis) De l'1 d'octubre al 30 de novembre de 2019
Convalidació de crèdits per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Del 25 de juny al 6 de setembre de 2019
Acreditació 3a llengua
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Tot el curs