Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 21 de juny al 7 de juliol 2021
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 21 de juny al 7 de juliol 2021
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 21 de juny al 7 de juliol 2021
Abandonament temporal dels estudis de FI
Emplenar sol·licitud a la Direcció de l'Escola a través de la Seu Electrònica UPC Del 21 de juny al 7 de juliol 2021

Sol·licituds d'Accés quadrimestre de tardor curs 2021/2022

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis Segona quinzena de juny de 2021
Presentació de sol·licituds a través de la Seu electrònica UPC Del 21 de juny al 12 de juliol de 2021
Publicació Resolució web Escola 21 de juliol de 2021
Sol·licituds d'Accés als estudis de Doble grau (quadrimestre de tardor 2021/2022)
Presentació de sol·licituds a través del https://demana.upc.edu/gaeebe/ Del 10 al 21 de maig de 2021
Publicació Resolució web Escola 7 de juny de 2021

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 21 de juny al 16 de juliol de 2021
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació (opcional) a través del Demana EEBE Del 9 al 15 de juliol de 2021
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació a través del Demana EEBE Del 21 de juny al 23 de juliol de 2021
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació a través del Demana EEBE Fins el 23 de juliol de 2021

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

Del 13 al 23 de juliol de 2021
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 13 al 23 de juliol de 2021

Matrícula quadrimestre tardor curs 2021/2022

Matrícula estudiantat de Nou accés

Matrícula estudiantat Nou accés per Preinscripció
Persones assignades 1a preferència 15 al 20 de juliol de 2021
Reclamacions i assignació definitiva 20 de juliol de 2021
2a assignació 27 al 29 juliol de 2021
Reclamacions 2a assignació i 1a reassignació 6 i 7 de setembre de 2021
2a reassignació de juny 14 de setembre de 2021
3a reassignació de setembre 20 de setembre de 2021
Persones assignades a la convocatòria de setembre 28 de setembre de 2021
Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiantat visitant
Matrícula presencial 10 de setembre de 2021
Matrícula estudiantat "Incoming" de mobilitat - Nou accés
Matrícula presencial 9 de setembre de 2021
Matrícula estudiantat Màsters - Nou accés
Matrícula presencial 9 de setembre de 2021

Matrícula estudiantat ja matriculat anteriorment (No Nou)

Matrícula estudiantat NO NOU - Matrícula per e-secretaria
Estudiantat de grau només pendent TFE 20 de juliol de 2021
Resta estudiantat de grau ja matriculat anteriorment 21, 22 i 23 de juliol de 2021
Estudiantat de màster ja matriculat anteriorment 20 de juliol de 2021

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 15 al 20 de juliol de 2021
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria
Del 21 al 26 de juliol de 2021
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 3 al 8 de setembre de 2021
4t període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 10 al 15 de setembre de 2021
Període extraordinari de modificacions de matrícula (sense dret a devolució) Del 16 al 22 de setembre de 2021
Modificació de matrícula per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 9 al 22 de setembre de 2021
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 15 al 20 de juliol de 2021
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 21 al 26 de juliol de 2021
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 3 al 8 de setembre de 2021
4t període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 10 al 15 de setembre de 2021
Període extraordinari de canvis de grup  Del 16 al 22 de setembre de 2021
Canvi de grup per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 9 al 22 de setembre 2021
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup entre estudiantat per l'e-secretaria Del 15 de juliol al 30 de setembre de 2021
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Quadrimestre de tardor curs 2021/2022 Fins el 31 d'octubre de 2021
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Quadrimestre de tardor curs 2021/2022 Fins el 31 d'octubre de 2021

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Del 21 de juny al 3 de setembre de 2021
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària i experiència laboral
Adjuntar sol·licitud i documentació acreditativa a través del Demana EEBE (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis)
Convalidació de crèdits per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)
Quadrimestre de primavera curs 2020/2021
Del 21 de juny al 13 de setembre de 2021
Acreditació 3a llengua
Adjuntar documentació acreditativa a través del Demana EEBE Tot el curs