Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 27 de gener al 3 de febrer de 2020
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 27 de gener al 3 de febrer de 2020
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 27 de gener al 3 de febrer de 2020
Abandonament temporal dels estudis de FI
Presentació sol·licitud a la Direcció de l'Escola presencialment a Gestió Acadèmica EEBE Del 27 de gener al 28 de febrer de 2020

Sol·licituds d'Accés Quadrimestre Primavera curs 2019/2020

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis 12 de desembre de 2019
Presentació de sol·licituds (Presencialment a Gestió Acadèmica de l'EEBE) Del 16 de desembre de 2019 al 14 de gener de 2020
Publicació Resolució web Escola 24 de gener de 2020

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis
Sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Del 27 de gener al 7 de febrer de 2020
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Del 5 al 7 de febrer de 2020
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Prèviament a la formalització de la matrícula (màxim 13 de febrer de 2020)
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació presencial a Gestió Acadèmica Prèviament a la formalització de la matrícula (màxim 13 de febrer de 2020)

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

Del 7 al 13 de febrer de 2020
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 7 al 13 de febrer de 2020
Sol·licitud places de mobilitat curs 2020/2021
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 13 al 31 de gener de 2020

Matrícula Quadrimestre de Primavera Curs acadèmic 2019/2020

Matrícula estudiantat de Nou accés

Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiantat visitant
Matrícula presencial 14 de febrer 2020
Matrícula estudiantat "Incoming" de mobilitat - Nou accés
Matrícula presencial 19 de febrer de 2020

Matrícula estudiantat ja matriculat anteriorment (No Nou)

Matrícula estudiantat NO NOU - Matrícula per e-secretaria

Estudiantat de grau ja matriculat anteriorment

11, 12 i 13 de febrer de 2020
Estudiantat de màster ja matriculat anteriorment 10 de febrer de 2020
Estudiantat "Incoming" ja matriculat anteriorment 10 de febrer de 2020

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 10 al 13 de febrer de 2020
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria
Del 14 al 17 de febrer de 2020
Període extraordinari (sense dret a devolució): Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 25 de febrer de 2020
Modificació de matrícula per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 28 de febrer de 2020
Modificació de matrícula per a estudiantat afectat per reconeixements de crèdits 17 de febrer de 2020
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 10 al 13 de febrer de 2020
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 14 al 17 de febrer de 2020
Període extraordinari: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 25 de febrer de 2020
Canvi de grup per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 28 de febrer de 2020
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup per l'e-secretaria Del 10 al 28 de febrer de 2020
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria S'amplia el termini fins el 17 d'abril de 2020
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Presentació sol·licitud a través de l'e-secretaria S'amplia el termini fins el 17 d'abril de 2020

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Del 7 al 31 de gener de 2020
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària i experiència laboral - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis) Mentre duri l'excepcionalitat de l'emergència sanitària, l'Àrea de Gestió Acadèmica de l'EEBE mantindrà la seva atenció presencial tancada. Una vegada restablert el servei establirem un nou termini de presentació de sol·licituds.
Convalidació de crèdits per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Del 7 al 31 de gener de 2020
Acreditació 3a llengua
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Tot el curs