Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 25 de gener al 9 de febrer de 2021
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 25 de gener al 9 de febrer de 2021
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 25 de gener al 9 de febrer de 2021
Abandonament temporal dels estudis de FI
Emplenar sol·licitud a la Direcció de l'Escola a través de la Seu Electrònica UPC Del 25 de gener al 19 de febrer de 2021

Sol·licituds d'Accés quadrimestre de primavera curs 2020/2021

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis Segona quinzena de desembre de 2020
Presentació de sol·licituds a través de la Seu electrònica UPC Del 7 al 13 de gener de 2021
Publicació Resolució web Escola 5 de febrer de 2021
Sol·licituds d'Accés als estudis de Doble grau (quadrimestre de primavera 2021/2022)
Presentació de sol·licituds a través del https://demana.upc.edu/gaeebe/ Del 3 al 14 de maig de 2021
Publicació Resolució web Escola 31 de maig de 2021

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 25 de gener al 15 de febrer de 2021
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació (opcional) a través del Demana EEBE De l'11 al 19 de febrer de 2021
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació a través del Demana EEBE De l'11 al 18 de febrer de 2021
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació a través del Demana EEBE Fins 18 de febrer de 2021

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

De l'11 al 16 de febrer de 2021
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria De l'11 al 16 de febrer de 2021

Matrícula quadrimestre primavera curs 2020/2021

Matrícula estudiantat de Nou accés

Matrícula estudiantat "Incoming" de mobilitat - Nou accés
Matrícula presencial 24 de febrer de 2021

Matrícula estudiantat ja matriculat anteriorment (No Nou)

Matrícula estudiantat NO NOU - Matrícula per e-secretaria
Estudiantat de grau només pendent TFE 15 de febrer de 2021
Estudiantat Incoming ja matriculat anteriorment 15 de febrer de 2021
Resta estudiantat de grau ja matriculat anteriorment 16, 17 i 18 de febrer de 2021
Estudiantat de màster ja matriculat anteriorment 15 de febrer de 2021

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 15 al 18 de febrer de 2021
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria
Del 19 al 22 de febrer de 2021
Període extraordinari de modificacions de matrícula (sense dret a devolució) Del 23 al 26 de febrer de 2021
Modificació de matrícula per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 24 de febrer al 3 de març de 2021
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 15 al 18 de febrer de 2021
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 22 de febrer de 2021
Període extraordinari de canvis de grup  Del 23 al 26 de febrer de 2021
Canvi de grup per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 24 de febrer al 3 de març de 2021
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup per l'e-secretaria Del 15 al 26 de febrer de 2021
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Quadrimestre de primavera curs 2020/2021 Fins el 31 de març de 2021
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Quadrimestre de primavera curs 2020/2021 Fins el 31 de març de 2021

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Del 15 de desembre de 2020 al 15 de gener de 2021
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària i experiència laboral
Adjuntar sol·licitud i documentació acreditativa a través del Demana EEBE (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis)
Convalidació de crèdits per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)
Quadrimestre de primavera curs 2020/2021
Del 15 de gener al 15 de febrer de 2021
Acreditació 3a llengua
Adjuntar documentació acreditativa a través del Demana EEBE Tot el curs