Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds d'Accés Quadrimestre Primavera

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis Segona quinzena de desembre 2023
Presentació de sol·licituds (Seu electrònica UPC) Del 8 al 31 de gener 2024
Publicació Resolució web Escola 9 de febrer de 2024
Sol·licituds d'accés als estudis de doble grau de l'EEBE (Curs 2024/2025)
Presentació de sol·licituds a través del demana EEBE Del 6 al 17 de maig de 2024
Publicació Resolució web Escola 7 de juny de 2024

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 22 al 31 de gener 2024
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 22 al 31 de gener 2024
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 22 al 31 de gener 2024
Abandonament temporal dels estudis de FI
Emplenar sol·licitud a la Direcció de l'Escola a través de la Seu Electrònica UPC Del 22 al 31 de gener 2024

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis

Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria

*Fins l'1 de febrer: fer servir el tràmit "fer constar informació per a l'avaluació curricular"

*A partir de l'1 de febrer (quan l'expedient estigui tancat -desvinculació per rendiment acadèmic-), fer servir el tràmit "continuïtat d'estudis"


Del 22 de gener al 15 de febrer de 2024
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació (opcional) a través del Demana EEBE Del 2 al 9 de febrer de 2024
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació a través del Demana EEBE Del 22 de gener al 9 de febrer 2024
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació a través del Demana EEBE Del 9 de gener al 9 de febrer 2024

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

Del 2 al 9 de febrer de 2024
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 2 al 9 de febrer de 2024

Matrícula Quadrimestre de primavera curs 2023-2024

Matrícula estudiants i estudiantes NO NOUS - Matrícula per e-secretaria
Estudiants de grau i màster ja matriculats anteriorment 6, 7, 8 i 9 de febrer 2024
Estudiants "Incoming" de mobilitat ja matriculats anteriorment 6 de febrer 2024
Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiants visitants
Matrícula presencial a Gestió Acadèmica EEBE (edifici A) 12 de febrer 2024
Matrícula estudiants de màster de nou accés
Matrícula presencial a Gestió Acadèmica EEBE (edifici A)
15 de febrer 2024
Matrícula estudiants "Incoming" de mobilitat - Nou accés (presencial)
Matrícula presencial 8 de febrer 2024

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria   Del 6 al 9 de febrer 2024
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 12 al 14 de febrer 2024
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 21 de febrer 2024
4t període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 22 al 23 de febrer 2024
Modificació de matrícula per a estudiants de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 8 al 23 de febrer 2024
Modificació de matrícula per a estudiants/es afectats/des per reconeixements de crèdits 9 de febrer 2024
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 6 al 9 de febrer 2024
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 12 al 14 de febrer 2024
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 21 de febrer 2024
4t període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 22 al 23 de febrer 2024
Canvi de grup per a estudiants de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria  Del 8 al 23 de febrer 2024
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup entre estudiants per l'e-secretaria Del 6 al 23 de febrer 2024
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Fins el 31 de març 2024
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Presentació sol·licituds Fins el 31 de març 2024

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Del 8 al 31 de gener 2024
Reconeixements de crèdits optatius per experiència laboral
Quadrimestre de primavera 2023/2024. Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Maig 2024
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària
Quadrimestre de primavera 2023/2024Adjuntar sol·licitud i documentació acreditativa a través del Demana EEBE (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis) Maig 2024
Acreditació 3a llengua
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Tot el curs