Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds d'Accés Quadrimestre Tardor

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis Segona quinzena de juny 2023
Presentació de sol·licituds (Seu electrònica UPC) Del 26 de juny al 14 de juliol de 2023
Publicació Resolució web Escola 28 de juliol de 2023
Sol·licituds d'accés als estudis de doble grau de l'EEBE (Curs 2023/2024)
Presentació de sol·licituds a través del demana EEBE Del 8 al 19 de maig de 2023
Publicació Resolució web Escola 9 de juny de 2023

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 26 de juny al 5 de juliol de 2023
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 26 de juny al 5 de juliol de 2023
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 26 de juny al 5 de juliol de 2023
Abandonament temporal dels estudis de FI
Emplenar sol·licitud a la Direcció de l'Escola a través de la Seu Electrònica UPC Del 26 de juny al 5 de juliol de 2023

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis

Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria

*Fins al 5 de juliol: fer servir el tràmit "fer constar informació per a l'avaluació curricular"

*A partir del 7 de juliol (quan l'expedient estigui tancat -desvinculació per rendiment acadèmic-), fer servir el tràmit "continuïtat d'estudis"


Del 26 de juny al 14 de juliol de 2023
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació (opcional) a través del Demana EEBE Del 7 al 19 de juliol de 2023
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació a través del Demana EEBE Del 26 de juny al 24 de juliol de 2023
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació a través del Demana EEBE Del 26 de juny al 24 de juliol de 2023

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

De l'11 al 24 de juliol de 2023
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria De l'11 al 24 de juliol de 2023

Matrícula Quadrimestre de tardor curs 2023-2024

Matrícula estudiants de nou accés per preinscripció general - Matrícula per e-secretaria
Persones assignades en 1a preferència 14, 17, 18 i 19 de juliol de 2023
Reclamacions i assignació definitiva 19 de juliol de 2023
Segona assignació 25 i 26 de juliol de 2023
Reclamacions 2a assignació i 3a reassignació convocatòria juny 6 i 7 de setembre de 2023
4a reassignació de juny 14 de setembre de 2023
5a reassignació de juny 21 de setembre de 2023
Matrícula estudiants i estudiantes NO NOUS - Matrícula per e-secretaria
Estudiants de grau ja matriculats anteriorment 20, 21 i 24 de juliol de 2023
Estudiants de doble grau 20, 21 i 24 de juliol de 2023
Estudiants matrícula TFE 19 de juliol de 2023
Estudiants de màster ja matriculats anteriorment 19 de juliol de 2023
Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiants visitants
Matrícula presencial a Gestió Acadèmica EEBE (edifici A) 8 de setembre de 2023
Matrícula estudiants de màster de nou accés
Matrícula presencial a Gestió Acadèmica EEBE (edifici A)
7 de setembre de 2023
Matrícula estudiants "Incoming" de mobilitat - Nou accés (presencial)
Matrícula presencial 7 de setembre de 2023

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria   Del 14 al 24 de juliol de 2023
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 25 al 26 de juliol de 2023
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria De l'1 al 5 de setembre de 2023
4t període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 6 al 8 de setembre de 2023
5è període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 12 a 15 de setembre de 2023
Període extraordinari de modificació de matrícula (sense devolució de l'import de matrícula)Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 18 al 22 de setembre de 2023
Modificació de matrícula per a estudiants de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 7 al 22 de setembre de 2023
Modificació de matrícula per a estudiants/es afectats/des per reconeixements de crèdits 8 de setembre de 2023
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 14 al 24 de juliol de 2023
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 25 al 26 de juliol de 2023
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria De l'1 al 5 de setembre de 2023
4t període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 6 al 8 de setembre de 2023
5è període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 12 a 15 de setembre de 2023
Període extraordinari de Canvi de grup: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 18 al 22 de setembre de 2023
Canvi de grup per a estudiants de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria  Del 7 al 22 de setembre de 2023
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup entre estudiants per l'e-secretaria Del 14 de juliol al 29 de setembre de 2023
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Fins el 31 d'octubre de 2023
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Presentació sol·licituds Fins al 31 d'octubre de 2023

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Del 26 de juny a l'1 de setembre de 2023
Reconeixements de crèdits optatius per experiència laboral
Quadrimestre de primavera 2022/2023. Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Maig 2023
Quadrimestre de tardor 2023/2024. Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Novembre 2023
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària
Quadrimestre de primavera 2022/2023Adjuntar sol·licitud i documentació acreditativa a través del Demana EEBE (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis) Maig 2023
Quadrimestre de tardor 2023/2024Adjuntar sol·licitud i documentació acreditativa a través del Demana EEBE (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis) Novembre 2023
Acreditació 3a llengua
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Tot el curs