Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 27 de juny al 7 de juliol de 2022
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 27 de juny al 7 de juliol de 2022
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 27 de juny al 7 de juliol de 2022
Abandonament temporal dels estudis de FI
Emplenar sol·licitud a la Direcció de l'Escola a través de la Seu Electrònica UPC Del 27 de juny al 7 de juliol de 2022

Sol·licituds d'Accés quadrimestre de tardor curs 2022/2023

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis Segona quinzena de juny
Presentació de sol·licituds a través de la Seu electrònica UPC Del 27 de juny al 15 de juliol de 2022
Publicació Resolució web Escola 28 de juliol de 2022
Sol·licituds d'accés als estudis de doble grau de l'EEBE
Presentació de sol·licituds a través del demana EEBE Del 9 al 20 de maig de 2022
Publicació Resolució web Escola 7 de juny de 2022

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 27 de juny al 15 de juliol de 2022
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació (opcional) a través del Demana EEBE Del 11 al 20 de juliol de 2022
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació a través del Demana EEBE Del 27 de juny al 25 de juliol de 2022
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació a través del Demana EEBE Del 27 de juny al 25 de juliol de 2022

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

Del 13 al 25 de juliol de 2022
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 13 al 25 de juliol de 2022


Matrícula quadrimestre tardor curs 2022/2023

Matrícula estudiants de Nou accés

Matrícula estudiants de nou accés per preinscripció general
Persones assignades en 1a preferència (matrícula presencial) 15, 18, 19 i 20 de juliol de 2022
Reclamacions i assignació definitiva (matrícula presencial) 20 de juliol de 2022
Segona assignació (matrícula presencial) 26, 27 i 28 de juliol de 2022
Reclamacions 2a assignació i 1a reassignació convocatòria juny (matrícula Online)
5 i 6 de setembre de 2022
Matrícula estudiants de màster de nou accés
Matrícula presencial 8 de setembre de 2022
Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiants visitants
Matrícula presencial a Gestió Acadèmica EEBE (edifici A) 9 de setembre de 2022
Matrícula estudiants "Incoming" de mobilitat - Nou accés
Matrícula presencial 8 de setembre de 2022


Matrícula estudiants ja matriculats anteriorment (No Nous)

Matrícula estudiants NO NOUS - Matrícula per e-secretaria
Estudiants de grau ja matriculats anteriorment
21, 22 i 25 de juliol de 2022
Estudiants de doble grau 21, 22 i 25 de juliol de 2022
Estudiants matrícula TFE 20 de juliol de 2022
Estudiants de màster ja matriculats anteriorment 20 de juliol de 2022

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 15 al 25 de juliol de 2022
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria
Del 26 al 27 de juliol de 2022
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 2 al 7 de setembre de 2022
4t període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 9 al 15 de setembre de 2022
Període extraordinari de modificacions de matrícula (sense dret a devolució) Del 16 de setembre al 21 de setembre de 2022
Modificació de matrícula per a estudiants de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 8 al 21 de setembre de 2022
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 15 al 25 de juliol de 2022
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 26 al 27 de juliol de 2022
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 2 al 7 de setembre de 2022
4t període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 9 al 15 de setembre de 2022
Període extraordinari de canvis de grup  Del 16 de setembre al 21 de setembre de 2022
Canvi de grup per a estudiants de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 8 al 21 de setembre de 2022
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup entre estudiants per l'e-secretaria Del 15 de juliol al 29 de setembre de 2022
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Quadrimestre de tardor curs 2022/2023 Fins el 31 d'octubre de 2022
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Quadrimestre de tardors curs 2022/2023 Fins el 31 d'octubre de 2022

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Del 27 de juny al 2 de setembre de 2022
Reconeixements de crèdits optatius per experiència laboral
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Novembre de 2022
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària
Adjuntar sol·licitud i documentació acreditativa a través del Demana EEBE (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis) Novembre de 2022
Acreditació 3a llengua
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Tot els quadrimestre