Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds d'Accés Quadrimestre Primavera

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis 25 de novembre 2022
Presentació de sol·licituds (Seu electrònica UPC) Del 9 al 31 de gener de 2023
Publicació Resolució web Escola 10 de febrer de 2023
Sol·licituds d'accés als estudis de doble grau de l'EEBE (Curs 2023/2024)
Presentació de sol·licituds a través del demana EEBE Del 8 al 19 de maig de 2023
Publicació Resolució web Escola 9 de juny de 2023

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 23 de gener a l'1 de febrer de 2023
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 23 de gener a l'1 de febrer de 2023
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 23 de gener a l'1 de febrer de 2023
Abandonament temporal dels estudis de FI
Emplenar sol·licitud a la Direcció de l'Escola a través de la Seu Electrònica UPC Del 23 de gener a l'1 de febrer de 2023

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 23 de gener al 15 de febrer de 2023
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació (opcional) a través del Demana EEBE Del 3 al 10 de febrer de 2023
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació a través del Demana EEBE Del 23 de gener al 10 de febrer de 2023
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació a través del Demana EEBE Del 9 de gener al 10 de febrer de 2023

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

Del 3 al 10 de febrer de 2023
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 3 al 10 de febrer de 2023

Matrícula Quadrimestre de Primavera

Publicació ordre de matrícula i potencial de matrícula estudiants NO NOUS
Publicació e-secretaria 6 de febrer de 2023
Matrícula estudiants i estudiantes NO NOUS - Matrícula per e-secretaria
Estudiants de grau ja matriculats anteriorment 8, 9 i 10 de febrer de 2023
Estudiants de doble grau 8, 9 i 10 de febrer de 2023
Estudiants matrícula TFE 7 de febrer de 2023
Estudiants de màster ja matriculats anteriorment 7 de febrer de 2023
Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiants visitants
Matrícula presencial a Gestió Acadèmica EEBE (edifici A) 13 de febrer de 2023
Matrícula estudiants de màster de nou accés
Matrícula presencial a Gestió Acadèmica EEBE (edifici A)
16 de febrer de 2023
Matrícula estudiants "Incoming" de mobilitat - Nou accés (presencial)
Estudiants "incoming" que matriculen assignatures de grau o/i assignatures de màster 9 de febrer (14.30 h)
Estudiants "incoming que només matriculen assignatures de màster 15 de febrer (12.00 h)

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria   Del 7 al 10 de febrer de 2023
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 13 al 16 de febrer de 2023
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 20 al 24 de febre de 2023
Modificació de matrícula per a estudiants de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 9 al 24 de febrer de 2023
Modificació de matrícula per a estudiants/es afectats/des per reconeixements de crèdits
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 7 al 10 de febrer de 2023
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 13 al 16 de febrer de 2023
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 20 al 24 de febre de 2023
Canvi de grup per a estudiants de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria  Del 9 al 24 de febrer de 2023
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup entre estudiants per l'e-secretaria Del 7 al 24 de febrer de 2024
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Fins el 31 de març de 2023
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Presentació sol·licituds Fins el 31 de març de 2023

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Del 9 al 31 de gener de 2023
Reconeixements de crèdits optatius per experiència laboral
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Maig 2023
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària
Adjuntar sol·licitud i documentació acreditativa a través del Demana EEBE (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis) Maig 2023
Acreditació 3a llengua
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC Tot el curs