Saltar al contenido (pulsar Return)

Horaris Q1 estudis de grau

Horaris Q1 Grau en Enginyeria Química

HorariGrup
Matí M2
Tarda T2

Horaris Q1 Resta de Graus:

  • Grau en Enginyeria de Materials
  • Grau en Enginyeria Mecànica
  • Grau en Enginyeria Biomèdica
  • Grau en Enginyeria de l'Energia
  • Grau en Enginyeria Elèctrica
  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
HorariGrups

(*)Docència íntegrament en anglès

(**)Grup addicional per a l'assignatura de Càlcul i Expressió gràfica

Matí M1(*) M3 M4 M5 M6 M7 M8
Tarda T1 T3(**)
Mixt (Matí i tarda) T8 T9

 Informació general:

 • Els estudiants de Nou Accés han de matricular les 5 assignatures de Q1, excepte en els casos de dedicació parcials als estudis.
 • Només en el cas que l'estudiantat tingui assignatures reconegudes o convalidades podrà matricular assignatures de Q2, podeu consultar els horaris d'aquestes assignatures en el següent visualitzador d'horaris.