Vés al contingut (premeu Retorn)

Tribunal

Designació i comunicació

  • La designació dels Tribunals per a les presentacions i defenses de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, s'estableix per part de la sotsdirecció d'Estudis.
  • L'Àrea Acadèmica comunicarà el nomenament als membres del tribunal i a l'estudiantat.

Característiques del tribunal

  • El tribunal estarà format per tres membres del professorat assignats a l'EEBE.
      • TFG: Actuarà com a president/a un/a PDI del mateix àmbit d'adscripció i departament que el director/a o ponent de TFG a avaluar. El director/a o codirector/a formarà part del Tribunal i actuarà com a secretari/a. El vocal serà escollit entre el professorat de l'Escola. Quan el treball hagi estat realitzat en equip, avaluarà el mateix tribunal i en la mateixa sessió al conjunt d'estudiants que formen part de l'equip.
      • TFM: Dos dels tres membres estaran vinculats al departament del director/a del TFM (actuant com a president/a del tribunal un d'ells i l'altre com a secretari/a). L'altre membre no estarà vinculat al departament.
  • Es nomenaran també dos membres suplents (un per a president i un altre per a vocal) amb el mateix perfil quant a l'àmbit de coneixements.