Vés al contingut (premeu Retorn)

Permanència als estudis de màster

Rendiment mínim en el primer any acadèmic

L'estudiantat que es matriculi a un màster a l'EEBE, en el seu primer any acadèmic ha d'aprovar un mínim de 15 crèdits ECTS. En cas contrari, l'estudiantat no pot continuar aquests mateixos estudis a la UPC.

Continuïtat d'estudis

La Direcció de l'EEBE pot, en situacions justificades, no aplicar el paràgraf anterior, a l'estudiantat que ho sol·liciti mitjançant instància de Continuïtat d'estudis dins el termini establert al Calendari de tràmits.

Reprendre els estudis

L'estudiantat exclòs d'uns estudis de màster pot:

  • tornar a aquests mateixos estudis un cop ha transcorregut un termini de dos anys des del moment de la desvinculació, sempre que obtingui autorització prèvia del Rector i amb assignació de plaça.
  • iniciar uns altres estudis a la UPC si obté una plaça d'acord amb els criteris específics d'admissió vigents.

Consulteu

e-Secretaria

Per accedir a l’e-Secretaria cal usuari i contrasenya de la UPC.