Vés al contingut (premeu Retorn)

Permanència als estudis de màster

Rendiment mínim en el primer any acadèmic

L'estudiant que es matriculi a un màster a l'EEBE, en el seu primer any acadèmic ha d'aprovar un mínim de 15 crèdits ECTS. En cas contrari, l'estudiant no pot continuar aquests mateixos estudis al centre on els ha iniciat.

Continuïtat d'estudis

La Direcció de l'EEBE pot, en situacions justificades, no aplicar el paràgraf anterior, a l'estudiant que ho sol·liciti mitjançant instància de Continuïtat d'estudis dins el termini establert al Calendari de tràmits.

Reprendre els estudis

L'estudiant exclòs d'uns estudis de màster universitari pot:

  • tornar a aquests estudis, un cop ha transcorregut un any des del moment de la desvinculació, si hi torna a tenir una plaça assignada..
  • iniciar uns altres estudis a la UPC si hi obté una plaça d'acord amb els criteris específics d’admissió vigents.

Consulteu

e-Secretaria

Per accedir a l’e-Secretaria cal usuari i contrasenya de la UPC.