Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques d'aprenentatge de la UPC

Beques aprenentatge

Finalitat principal

 • Desenvolupament de les competències associades als estudis

Formació a assolir

 • Ha d'estar relacionada i ser compatible amb les competències genèriques

Persones encarregades

 • Una persona responsable de la beca d’aprenentatge.
 • Una persona tutora de la beca d’aprenentatge.

 

                                        durada

Durada

Durada mínima de 3 mesos (excepcional poden ser inferiors) fins a un màxim de 24 mesos

                                          dedicacio

Dedicació

5, 10, 15 o 20 hores setmanals (excepcionalment fins a 25 hores). Ha de poder ser compatible amb l'activitat acadèmica.

import

Import brut de l'ajut

5 hores : 130,20 € 
10 hores : 260,41 €
15 hores : 390,61 €
20 hores : 520,01 €

Qui pot sol·licitar una beca?

Tota persona que compleixi els requisits que puguin establir-se a les convocatòries de beques d’aprenentatge així com els següents:

 • Estar matriculada de grau o màster a una de les unitats acadèmiques i entitats de la UPC en els termes que indica l’art. 2.1 d'aquesta Normativa.
 • Haver superat la fase inicial dels estudis de grau en els termes previstos per la normativa de permanència.
 • Tenir coneixements de català o castellà.
 • No estar gaudint d'una altra beca d’aprenentatge, d'una beca d'inici a la recerca o d'un conveni de cooperació educativa.
 • No haver gaudit d'un contracte laboral previ amb la UPC.
 • Complir els requisits especificats a les bases de cada convocatòria de beca d'aprenentatge.
 • Manifestar, en la sol·licitud de beca d'aprenentatge, que es responsabilitza de l'autenticitat i de la veracitat de les dades i informació aportada.

 

Avaluació

En la finalització de la beca d'aprenentatge la persona beneficiària i la persona tutora hauran de respondre un qüestionari de valoració del pla formatiu (indicar el nivell d'assoliment de les competències desenvolupades i de la formació adquirida). Amdós documents són custodiats pel responsable de la beca d’aprenentatge. Tant la persona beneficiària com la persona tutora tenen dret a disposar d’una còpia del qüestionari emplenat per l’altra part.

L’emplenament d’aquests qüestionaris és indispensable per a la persona tutora per poder realitzar la funció de tutor/a en altres beques d’aprenentatge, així com per a la persona beneficiària per tal de poder gaudir d’una altra beca d’aprenentatge.

 

Afiliació a la seguretat social

En aplicació del RD 1493/2011, de 24 d’octubre, les persones beneficiàries d’una beca d’Aprenentatge UPC hauran d’estar afiliades al Règim General de la Seguretat Social i cotitzar per contingències comuns i professionals.
Per tant, és necessari disposar del número d’afiliació a la Seguretat Social per iniciar la beca.

 

Sol·licita el número d’afiliació consulteu la web de la Seguretat Social

Normativa

Les persones encarregades vetllen conjuntament perquè la concessió i realització de la beca d’aprenentatge sigui d’acord amb la present Normativa, havent-se d’ajustar al contingut establert en la corresponent convocatòria. També tenen el deure de supervisar que les beques d’aprenentatge no comportin cap tracte abusiu, discriminatori ni irrespectuós amb els drets fonamentals de les persones.