Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques Xior

Grau en Enginyeria Biomèdica.png

Programes

Beques Xior

 • Bonificació del 15% del cost de l'habitació (els apartaments no estan inclosos) (*)
 • Cal complir els requisits econòmics i acadèmics estipulats
 • Nombre de beques: 14 places

Beques Solidàries Besòs

 • Bonificació del 40 % del cost d'una habitació doble o individual bàsica (*)
 • Cal complir els requisits econòmics i acadèmics estipulats
 • Nombre de beques: 6 places

(*) Es reduirà l'import de la beca a les persones que renovin estada a la residència i disposin d'altres descomptes.

La Residència Xior
Campús Diagonal Besòs

 

Requeriments

Podrà presentar sol·licitud l'estudiant de nacionalitat espanyola o amb residència permanent a l'estat Espanyol, que s'allotgi com a mínim durant els 10 mesos de l’any acadèmic 2024-2025 (setembre a juny).

Haurà d'haver fet reserva de plaça (matrícula+dipósit).

Requeriments acadèmics

 • Estar matriculat entre 30 i 60 crèdits/any d’algun grau, màster o programa de doctorat de la UPC (a excepció de l’estudiant de mobilitat). Es validarà aquesta condició després de la matrícula.

Requeriments econòmics

 • Per accedir a aquesta beca s'ha de dividir els ingressos bruts anuals declarats entre els nombre total de membres del nucli de convivència -pare/s, mare/s, tutors/es i fills que hi convisquin. I que el resultat sigui menor que els salari mínim brut anual x1,8.
  NOTA: aquesta xifra a 2024 és 28.576,80€.

 • Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitats igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d'ingressos/despeses familiars. En aquest cas caldrà declarar-ho a la sol·licitud de beca i presentar el document acreditatiu.

 • Si la família té el reconeixement de família monoparental, el/la sol·licitant comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d'ingressos/despeses familiars. S'ha d'acreditar aquesta condició.

Requeriments generals 
Informació general de les beques

Documentació

 • Còpia del DNI o documentació acreditativa.

 • Haver superat satisfactòriament les PAU o equivalent que permetin tenir l'accés al Grau sol·licitat de la UPC. L'estudiant EEBE ja matriculat només expedient acadèmic.

 • Còpia de la declaració de renda del darrer any del nucli familiar.

 • Document de confirmació d'haver fet reserva de plaça a la residència. Podràs descarregar el document un cop realitzada.

 • Certificat d'empadronament.

 • Altres documentacions si escau, que acreditin condicions familiars de tenir un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, o ser família monoparental.

Com se sol·licita

 1. Adjuntant la documentació requerida, a través d'un tiquet al DEMANA EEBE (seleccionar a 'Temes d'ajut': Beques residència)
 2. Termini de sol·licitud:

  • Beques Xior: fins al 24 de juliol.
  • Beques Solidàries Besòs: fins al 30 de juny.

Criteris de selecció

 Beques Xior: es donarà prioritat absoluta a les persones amb menys ingressos econòmics familiars.

Tindran preferència les persones que s'allotgin per primera vegada a la Residència i/o a les que ho facin en habitacions més econòmiques. Es valorarà també la distància de la residència habitual al Campus, l'expedient acadèmic i circumstàncies específiques.

 

Beques Solidàries Besòs- condicions específiques per ser beneficiari de les Beques Solidàries Besòs:

 • Sol·licitar explícitament la Beca Solidària Besòs.

 • Presentar-se a una entrevista (que pot ser virtual) amb la comissió seleccionadora, que tindrà molta importància en el procés de selecció.

 • Ser una persona interessada per la vida i l’entorn social de l'EEBE i del Campus Diagonal Besòs i/o per la robòtica.

 • Comprometre’s a dedicar un mínim de 3 hores setmanals durant el curs acadèmic, a projectes vinculats amb l'EEBE i amb el territori.

 • Comprometre's a participar en el seguiment del projecte amb la comissió de seguiment.

 • Estar matriculat per segon any com a mínim a l'EEBE o ser estudiant de Màster (excepte en casos de particular afinitat amb activitats previstes).

Una comissió mixta formada per un representant de l'EEBE (la sotsdirecció de responsabilitat social de l’EEBE), la gerència de la Residència Xior i de la Fundació b_TEC valorarà als participants amb els següents criteris:

 

 • Entrevista personal amb la comissió.

 • Es valorarà positivament estar matriculat per segon any a l'EEBE o ser estudiant de Màster.

 • Es valorarà positivament estar o haver participat en algun voluntariat social.

 • Es valorarà positivament haver estat membre d'alguna associació, escoltes, esplai, etc.

 • Es valorarà positivament tenir un bon expedient acadèmic que demostri que pot comprometre 3 h a la setmana en un projecte social de l'entorn.