Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

Complements de formació

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir superar complements de formació específics, segons la formació prèvia de l'estudiantat. Aquests complements de formació es cursen en els màsters oficials i es consensuen amb els/les tutors/es:

Pel que fa a aquests complements:

El/la doctorand/a ha de sol·licitar la matrícula de l'assignatura/es que correspongui (imprès model M) a Gestió Acadèmica de doctorat.

Gestió Acadèmica de doctorat adreça la petició al Responsable del màster que autoritza la matriculació si hi ha places lliures. La documentació de l'assignatura/es es custodia a l'expedient de doctorat de l'alumne/a.

La matrícula oficial dóna dret a examinar-se i a tenir un certificat acadèmic oficial de l'assignatura.

El cost de matriculació és la tarifa oficial d'una assignatura de màster, on el cost del crèdit depèn de l'origen de l'alumne/a (essencialment europeu o no europeu) i del tipus de màster.

La Comissió Acadèmica del programa fa un seguiment  de la superació d'aquests complements.

Una vegada superats els complements de formació, si n'hi ha, es pot matricular la tutoria de tesi.

El Pla de Recerca només es pot presentar en la fase de tutoria de tesi.

 

Tutoria

 La matrícula de tutoria és anual i és obligatoria fer-la cada curs acadèmic fins a defensar la tesi.

 

Matrícula de primer any

Període ordinari

Durant la primera quinzena del mes de setembre.

Període extraordinari

Dins del termini que indiqui la resolució d'admissió i, com a màxim, abans del 15 d'abril.

Durant el primer any de matrícula de tutoria cal elaborar i presentar el "Pla de Recerca" (PR)

Els/les doctorands/es que comencin els estudis durant el primer quadrimestre han de matricular el pla de recerca juntament amb la tutoria. Els/les doctorands/es matriculats i matriculades per primer cop durant el segon quadrimestre del curs, podran matricular el PR a setembre-octubre del curs següent.

  

Segones matrícules i successives

Període ordinari:

Per norma general: l'última setmana de setembre i durant la primera quinzena d'octubre de cada curs.

Les segones matrícules i successives es realitzen en línia per mitjà d'e-secretaria.

No hi ha període extraordinari

Per a  qualsevol incidència contacteu amb doctorat per mitjà de Demana/SGA

 

Descomptes

Si es disposa d'alguna exempció de preus públics, la matrícula serà presencial i caldrà presentar la següent documentació:

 • Sol·licitud de matrícula (imprès Model M)
 • Document que acrediti l'exempció, bonificació o gratuïtat de matrícula

El formulari es pot descarregar a aquí.

 

Matrícula de dipòsit de tesi

Està oberta durant tot l'any, a excepció de l'última setmana de juliol i els períodes no lectius (Nadal, Setmana Santa i estiu).

Es processa una vegada comprovada que tota la documentació és correcta (mireu Procés de dipòsit de tesi)

 

Documentació de matrícula

La primera matrícula es realitza presencialment. Cal aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud de matrícula (model M) signat per l'estudiant/a i el/la tutor/a o director/a
 • DNI, NIE, passaport o document d'identificació que correspongui (original i fotocòpia)
 • Títol i certificat acadèmic oficial del grau o equivalent (original i fotocòpia)
 • Títol (o resguard del títol) i certificat acadèmic de màster universitari oficial (original i fotocòpia)
 • Document que acrediti que es disposa alguna exempció, bonificació o gratuïtat de matrícula, si s'escau (original i fotocòpia)
 • Ordre SEPA en cas de pagament fraccionat o domiciliat
 • Document de compromís entre el/la doctorand/a i el/la director/a de tesi, (2 originals) signats per l'estudiant/a i els/les directors/es. Aquest darrer document es pot presentar com  a màxim al cap de 3 mesos des de la primera matrícula. Hi ha dos formats, un per quan els/les directors/es són de la UPC (CDDT) i, l'altre, per quan hi ha algun director extern (CDDT+DDTE).

IMPORTANT: els/les estudiants/es estrangers han de comprovar si necessiten legalitzar o traduir la titulació abans d'arribar a Espanya.

 

Modalitats de pagament

 • Domiciliat
 • Fraccionat
 • Efectiu: caldrà fer efectiu el pagament en un termini de cinc dies a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que es detallen en el document de matrícula.
 • Targeta de crèdit: podreu utilitzar aquesta modalitat de pagament a través de la vostra e-secretaria.
 • Línia oberta: podreu utilitzar aquesta modalitat de pagament a través de la vostra e-secretaria.