Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

Complements de formació

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir superar complements de formació específics, segons la formació prèvia de l''estudiant. Aquests complements de formació es cursen en els màsters oficials:

Pel que fa a aquests complements:

El doctorand ha de sol·licitar la matrícula de l'assignatura/es que correspongui (imprès model M) a Gestió Acadèmica de doctorat.

Gestió Acadèmica de doctorat adreça la petició al Responsable del màster que autoritza la matriculació si hi ha places lliures. La documentació de l'assignatura/es es custodia a l'expedient de doctorat de l'alumne.

La matrícula oficial dóna dret a examinar-se i a tenir un certificat acadèmic oficial de l'assignatura.

El cost de matriculació és la tarifa oficial d'una assignatura de màster, on el cost del crèdit depèn de l'origen de l'alumne (essencialment europeu o no europeu) i del tipus de màster.

La Comissió Acadèmica del programa fa un seguiment  de la superació d'aquests complements.

Una vegada superats els complements de formació, si n'hi ha, es pot matricular la tutoria de tesi.

 

Tutoria

 La matrícula de tutoria és anual i és obligatori fer-la cada curs acadèmic fins a defensar la tesi.

 

Matrícula de primer any

Període ordinari

Del 4 al 15 de setembre de 2017

Període extraordinari

Dins del termini que indiqui la resolució d'admissió i, com a màxim, abans del 30 d'abril.

Durant el primer any de matrícula cal elaborar i presentar el "Pla de Recerca" (PR)

Els doctorands que comencin els estudis durant el primer quadrimestre han de matricular el pla de recerca juntament amb la tutoria. Els doctorands matriculats per primer cop durant el segon quadrimestre del curs, podran matricular el PR a setembre del curs següent.

  

Segones matrícules i successives

Període ordinari:

Del 26 de setembre a l'11 d'octubre de 2017

Les segones matrícules i successives es realitzen en línia per mitjà d'e-secretaria.

No hi ha període extrordinari

Per a  qualsevol incidència contacteu amb doctorat per mitjà de Demana/SGA

 

Descomptes

Si es disposa d'alguna exempció de preus públics, la matrícula serà presencial i caldrà presentar la següent documentació:

 • Sol·licitud de matrícula (imprès Model M)
 • Document que acrediti l'exempció, bonificació o gratuïtat de matrícula

Els documents i impresos es poden descarregar a aquí.

 

Matrícula de dipòsit de tesi

està oberta durant tot l'any, a excepció del període comprès entre el 20 i el 31 de juliol i els períodes no lectius (nadal, Setmana Santa i estiu).

Es processa una vegada comprovada que tota la documentació és correcta (mireu Procés de dipòsit de tesi)

 

Documentació de matrícula

La primera matrícula és realitza presencialment. Cal aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud de matrícula (model M) signat per l'estudiant i el tutor
 • DNI, NIE, passaport o document d'identificació corresponent (original i fotocòpia)
 • Títol i certificat acadèmic del grau o equivalent (original i fotocòpia)
 • Títol i certificat acadèmic de màster universitari oficial (original i fotocòpia)
 • Document que acrediti que es disposa alguna exempció, bonificació o gratuïtat de matrícula, si s'escau (original i fotocòpia)
 • Ordre SEPA en cas de pagament fraccionat o domiciliat
 • Document de compromís entre el doctorand i el director/a de tesi, (2 originals). Aquest darrer document es pot presentar com  a màxim al cap de 3 mesos des de la primera matrícula.

IMPORTANT: els estudiants estrangers han de comprovar si necessiten legalitzar la titulació abans d'arribar a Espanya (linkar info web upc)

 

Modalitats de pagament

 • Domiciliat
 • Fraccionat
 • Efectiu: caldrà fer efectiu el pagament en un termini de cinc dies a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que es detallen en el full de matrícula.
 • Targeta de crèdit: podreu utilitzar aquesta modalitat de pagament a través de la vostra e-secretaria.
 • Línia oberta: podreu utilitzar aquesta modalitat de pagament a través de la vostra e-secretaria.