Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

Complements de formació

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot exigir superar complements de formació específics, segons la formació prèvia de l'estudiantat. Aquests complements de formació es cursen en els màsters oficials i es consensuen amb els tutors i tutores:

Pel que fa a aquests complements:

El doctorand i la doctoranda ha de sol·licitar la matrícula de les assignatures que correspongui (imprès model M) a Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE.

Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE adreça la sol·licitud al responsable del màster que autoritza la matriculació si hi ha places lliures. La documentació de les assignatures es custodia a l'expedient de doctorat de l'estudiant.

La matrícula oficial dona dret a examinar-se i a tenir un certificat acadèmic oficial de l'assignatura.

El cost de matriculació és la tarifa oficial d'una assignatura de màster, en què el cost del crèdit depèn de l'origen de l'estudiant (essencialment europeu o no europeu) i del tipus de màster.

La comissió acadèmica del programa fa un seguiment  de la superació d'aquests complements.

Una vegada superats els complements de formació, si n'hi ha, es pot matricular la tutoria de la tesi.

El pla de recerca només es pot presentar en la fase de tutoria de tesi.

 

Tutoria

 La matrícula de tutoria és anual i és obligatòria fer-la cada curs acadèmic fins que es defensa la tesi.

 

Matrícula de primer any

Període ordinari

Durant la primera quinzena del mes de setembre.

Període extraordinari

Dins del termini que especifiqui la resolució d'admissió i, com a màxim, abans del 15 d'abril.

Durant el primer any de matrícula de tutoria cal elaborar i presentar el "pla de recerca" (PR)

Els doctorands i doctorandes que comencen els estudis durant el primer quadrimestre han de matricular el pla de recerca juntament amb la tutoria. Els doctorands i doctorandes que es matriculen per primer cop durant el segon quadrimestre del curs, poden matricular el PR al setembre-octubre del curs següent.

  

Segones matrícules i successives

Període ordinari:

Per norma general: l'última setmana de setembre i durant la primera quinzena d'octubre de cada curs.

Les segones matrícules i successives es realitzen en línia per mitjà de l''e-secretaria.

No hi ha període extraordinari

Per a  qualsevol incidència contacteu amb doctorat per mitjà de Demana/SGA

 

Descomptes

Si es disposa d'alguna exempció de preus públics, la matrícula serà presencial i caldrà presentar la següent documentació:

 • Sol·licitud de matrícula (imprès Model M )
 • Document que acrediti l'exempció, bonificació o gratuïtat de matrícula

El formulari es pot descarregar a aquí.

 

Matrícula de dipòsit de tesi

Està oberta durant tot l'any, a excepció de l'última setmana de juliol i els períodes no lectius (Nadal, Setmana Santa i estiu).

Es processa un cop s'ha comprovat que tota la documentació és correcta (consulta el procés de dipòsit de la tesi)

 

Documentació de matrícula

La primera matrícula es fa presencialment. Cal aportar la documentació següent :

 • Sol·licitud de matrícula (model M) signada per l'estudiant i el tutor o tutora o director o directora.
 • DNI, NIE, passaport o document d'identificació que correspongui (original i fotocòpia)
 • Títol i certificat acadèmic oficial del grau o equivalent (original i fotocòpia)
 • Títol (o resguard del títol) i certificat acadèmic de màster universitari oficial (original i fotocòpia)
 • Document que acrediti que es disposa d'alguna exempció o bonificació o de gratuïtat de la matrícula, si s'escau (original i fotocòpia)
 • Ordre SEPA en cas de pagament fraccionat o domiciliat
 • Document de compromís entre el doctorand o doctoranda i el director o directora de tesi, (2 originals) signats per l'estudiant i el director o directora. Aquest darrer document es pot presentar com  a màxim al cap de 3 mesos des de la primera matrícula. Hi ha dos formats, un per a quan els directors o directores són de la UPC (CDDT) i, l'altre, per a quan hi ha algun director extern o directora externa (CDDT+DDTE).

IMPORTANT: els studiants i les estudiants estrangers han de comprovar si han de legalitzar o traduir la titulació abans d'arribar a Espanya.

 

Modalitats de pagament

 • Domiciliat.
 • Fraccionat.
 • Efectiu: caldrà fer efectiu el pagament en un termini de cinc dies en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que es detallen en el document de matrícula.
 • Targeta de crèdit: pots utilitzar aquesta modalitat de pagament a través de la teva e-Secretaria.
 • Línia oberta: pots utilitzar aquesta modalitat de pagament a través de la teva e-Secretaria.