Vés al contingut (premeu Retorn)

Passos previs a l'admissió-estudis

UN MES ABANS del termini d'admissió de la universitat estrangera, has de fer el següent tràmit: 

  • Completa el document de PC amb les assignatures que vols fer durant la teva estada i les que proposes convalidar a la tornada (noms complets de les assignatures). Si es tracta d'assignatures obligatòries, enllaça el temari de l'assignatura estrangera.  Si es tracta de crèdits optatius, no és necessari que adjuntis el temari: l'equivalència es realitzarà pel mateix nombre de crèdits optatius.
  • Entra a e-Secretaria -> Mobilitat -> Estada de mobilitat -> Documentació. Puja el document en format PDF un mes abans del termini d'admissió de la universitat estrangera.
  • Si el document està correctament complimentat, passarà a estat REVISAT i serà avaluat acadèmicament. Si és correcte, passarà a estat VALIDAT. Si és incorrecte, rebràs un missatge amb el motiu i hauràs de pujar una nova proposta. 
 • ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA): (només per a participants del programa Erasmus)
  • Una vegada el PC ha estat VALIDAT, completa l'OLA a través d'e-Secretaria->Mobilitat->EWP amb les següents dades i envia'l a través de la plataforma:
    1. Name: Universitat Politècnica de Catalunya
    2. Faculty: EEBE
    3. ERASMUS CODE: EBARCELO03
    4. Study Cycle (estudiants de grau): EQF level 6
    5. Study Cycle (estudiants de màster): EQF level 7
    6. Field of education: 071
    7. Contact: Mati Torné / Alba Mellado. International representatives. mobilitat.eebe@upc.edu
    8. Taula A: Before the mobility: indica les assignatures que cursaràs a la universitat de destí, amb el codi corresponent, el semestre que faràs la mobilitat i el nombre de crèdits.
    9. Taula B: Before the mobility: només has d'escriure "MOBILITY WINDOW", i indicar el nombre total de crèdits que se't convalidaran a la tornada (el qual ha de coincidir amb els crèdits indicats del precompromís). 
  • Si el LA és correcte, es validarà per part de l'EEBE i, automàticament, la universitat estrangera el rebrà per a la seva revisió i validació, si s'escau.
 • Nominació: l'EEBE et nominarà a la universitat estrangera per iniciar els tràmits d'admissió d'acord amb les seves instruccions i terminis.
 • Canvis a la documentació: és possible que abans de marxar o  a l'inici de la teva estada, hagis de fer algun canvi en el PC i l'OLA perquè algunes assignatures no estiguin finalment disponibles o altres motius.