Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

Pla 2007

Índex

Quadre estructural

 

Semestre 1

Anivellament

30 ECTS

Estudiantat procedent de titulacions tècniques: han de cursar un mínim de 120 ECTS

Semestre 2

Transversal 

30 ECTS  

Estudiantat procedent de titulacions superiors o llicenciatures: Han de cursar un mínim de 60 ECTS (vegeu nota)

Semestre 3

Especialitat

40 ECTS

Semestre 4

PFM

20 ECTS

Assignatures d'anivellament

  • Centre d'impartició: EUETIB
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
33591 CIÈNCIA DE MATERIALS Informació en Català Información en Castellano Q1 5
33592 ELECTRÒNICA Informació en Català Información en Castellano Q1 5
33593 QUÍMICA Informació en Català Información en Castellano Q1 5
33594 FÍSICA Informació en Català Información en Castellano Q1 5
33595 ELECTROTÈCNIA Informació en Català Información en Castellano Q1 5
33596 TERMOFLUIDOMECÀNICA Informació en Català Información en Castellano Q1 5

Assignatures transversals

  • Centre d'impartició: EUETIB
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
33543 TÈRMICS I ELÈCTRICS Català Castellano Q1 5
33565 ENERGIA I MEDI AMBIENT Català Castellano Q2 5
33566 PRODUCCIÓ, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLES Català Castellano Q2 5
33567 ESTALVI, EFICIÈNCIA I ÚS RACIONAL DE L'ENERGIA Català Castellano Q1 5
33568 PRODUCCIÓ, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ELECTRICITAT Català Castellano Q2 5
33569 RECURSOS ENERGÈTICS Català Castellano Q1 5

Assignatures d'especialitat "Energia Elèctrica"

  • Centre d'impartició: ETSEIB
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
33571 ELECTROTÈCNIA AVANÇADA Català Castellano Q2 / Q4 5
33573 OPERACIÓ I GESTIÓ DELS SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA EN UN ENTORN DISTRIBUÏT Informació en Català Información en Castellano Q1 5
33575 DISSENY, SIMULACIÓ I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Informació en Català Información en Castellano Q1 5
33576 CÀLCUL, SUPERVISIÓ I CONTROL DE SISTEMES ELÈCTRICS AMB GRAN PENETRACIÓ DE GENERACIÓ DISTRIBUÏDA Informació en Català Información en Castellano Q1 5
33578 FÍSICA I TECNOLOGIA D'ACCELERADORS DE PARTÍCULES I BAIX IMPACTE AMBIENTAL Informació en Català Información en Castellano Q1 5
33572 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA: TECNOLOGIA FACILITADORA DE LES ENERGIES RENOVABLES I LA GENERACIÓ DISTRIBUÏDA Informació en Català Información en Castellano Q2 5
33574 QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EN SISTEMES DE FORTA PENETRACIÓ DE RENOVABLES Informació en Català Información en Castellano Q2 5
33577 INTERACCIÓ AMB LA MATÈRIA I DETECCIÓ DE LES RADIACIONS IONITZANTS Informació en Català Información en Castellano Q3 5

Assignatures d'especialitat "Energia Nuclear"

  • Centre d'impartició: ETSEIB
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
33545 TERMOHIDRÀULICA DE CENTRALS NUCLEARS Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 5
33547 FUSIÓ NUCLEAR Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 5
33549 FÍSICA I TECNOLOGIA D'ACCELERADORS DE PARTÍCULES Informació en Català Información en Castellano Q3 5
33550 INTERACCIÓ AMB LA MATÈRIA I DETECCIÓ DE LES RADIACIONS IONITZANTS Informació en Català Información en Castellano Q3 5
33551 IMPACTE DE LES RADIACIONS IONITZANTS Informació en Català Información en Castellano Q3 5
33552 APLICACIONS INDUSTRIALS I SANITÀRIES DE LES RADIACIONS IONITZANTS Informació en Català Información en Castellano Q3 5
33580 FÍSICA DEL REACTOR NUCLEAR Informació en Català Información en Castellano Q3 5
33546 SEGURETAT NUCLEAR I GESTIÓ DE RESIDUS RADIOACTIUS Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 5
33548 NOUS DESENVOLUPAMENTS DE REACTORS NUCLEARS DE FISSIÓ Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 2,5
33579 SIMULACIÓ MC DEL TRANSPORT DE LA RADIACIÓ Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 2,5

Assignatures d'especialitat "Energia Renovables"

  • Centre d'impartició: UNIVERSITAT DE BARCELONA
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
33523 APROFITAMENT DE L'ENERGIA SOLAR Informació en Català Información en Castellano Q3 5
33524 CÀLCUL DE SISTEMES SOLARS Informació en Català Información en Castellano Q3 2,5
33525 TECNOLOGIA DE PLAFONS DE SILICI EN CAPA PRIMA Informació en Català Información en Castellano Q3 2,5
33526 TECNOLOGIA DE CÈL.LULES SOLARS ORGÀNIQUES Informació en Català Información en Castellano Q3 2,5
33527 VECTOR HIDROGEN I Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 2,5
33528 VECTOR HIDROGEN II Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 2,5
33529 PILES DE COMBUSTIBLE Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 2,5
33530 APLICACIONS DE LES PILES DE COMBUSTIBLE A MICRO I A MACROESCALA Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 2,5
33531 APROFITAMENT DE L'ENERGIA MINIHIDRÀULICA I MARINA Informació en Català Información en Castellano Q3 2,5
33532 APROFITAMENT DE L'ENERGIA GEOTÈRMICA Informació en Català Información en Castellano Q3 2,5
33533 APROFITAMENT DE L'ENERGIA EÒLICA Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 5
33534 BIOMASSA I RESIDUS Informació en Català Información en Castellano Q3 2,5
33535 BIOGÀS, BIODIÈSEL I BIOETANOL Informació en Català Información en Castellano Q3 2,5
33536 BIOCARBURANTS DE NOVA GENERACIÓ Informació en Català Información en Castellano Q3 2,5

Assignatures d'especialitat "Energia Tèrmica"

  • Centre d'impartició: ETSEIAT
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
33553 INTENSIFICACIÓ EN TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA Informació en Català Información en Castellano Q3 5
33555 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS I TRACTAMENT DE DADES EN TERMOENERGÈTICA Informació en Català Información en Castellano Q3 2,5
33556 ENERGIA SOLAR TÈRMICA Informació en Català Información en Castellano Q3 5
33558 CÈL.LULES DE COMBUSTIBLE Informació en Català Información en Castellano Q3 2,5
33560 ACUMULACIÓ D'ENERGIA TÈRMICA Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 2,5
33561 BESCANVIADORS DE CALOR Informació en Català Información en Castellano Q3 5
33554 MÈTODES NUMÈRICS EN TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA I EN DINÀMICA DE FLUIDS Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 5
33557 CONDICIONAMENT TÈRMIC D'EDIFICIS. EDIFICIS BIOCLIMÀTICS Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 2,5
33559 MOTORS TÈRMICS I COMBUSTIÓ Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 5
33562 EQUIPS TÈRMICS GENERADORS DE CALOR I FRED Informació en Català Información en Castellano Q2 / Q4 5

Descripció del pla d'estudis 2007 en català.

Descripció del pla d'estudis 2007 en castellà.