Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials (pla 2014)

Índex

 

Quadre estructural

Quadrimestre 1

30 ECTS (22,5 obligatòries i 7,5 optatives)

Quadrimestre 2

30 ECTS  (25,5 obligatòries i 4,5 optatives)

Quadrimestre 3

30 ECTS (16,5 obligatòries i 13,5 optatives)

Semestre 4

30 ECTS (18 optatives i 12 de TFM)

 

Primer any acadèmic 

1r quadrimestre - Tardor 

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorDepartamentGuia docent
240EM014 Innovació tecnològica Obligatòria Català 4,5 Joan Martínez 732 Català Castellano English
240EI015 Organització industrial Obligatòria Castellano 4,5 Bruno Domènech 732 Català Castellano English
240EM011 Comportament mecànic i reològic de materials Obligatòria Castellano 4,5 Jorge Alcalá 702 Català Castellano English
240EM012 Transformacions de fases en metalls Obligatòria Castellano 4,5 Jorge Alcalá 702 Català Castellano English
240EM013 Estructura i propietats de polímers Obligatòria Castellano 4,5 Orlando Santana 702 Català Castellano English
(1) Optativa A Optativa (1) 4,5 (1) (1) (1)
(1) Optativa B Optativa (1) 3 (1) (1) (1)
30

(1) Segons la oferta quadrimestral corresponent

Oferta d'assignatures optatives de Q1 

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorDepartamentGuia docent
240EM111 Estructura, propietats i processament de metalls i aliatges Optativa A Castellano 4,5 Jessica Calvo 702 Català Castellano English
240EM112 Materials compostos de matriu orgànica (2) Optativa A Castellano 4,5 M. Lluïsa Maspoch 702 Català Castellano English
240EM113 Propietats elèctriques, magnètiques, òptiques i tèrmiques de materials Optativa B Castellano 3 Joan Josep Roa 702 Català Castellano English
240EM114 Estructura, propietats i processament de materials ceràmics Optativa B Castellano 3 Emilio Jiménez 702 Català Castellano English
240EM115 Enginyeria de superfícies(2) Optativa B Castellano 3 Anna Gironès 702 Català Castellano English

(2) Assignatures optatives que hauria de seleccionar un estudiant amb la formació del Grau EM, però sempre a criteri de la comissió docent.

2on quadrimestre - Primavera 

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorDepartamentGuia docent
240EI025 Administració d'empreses i organitzacions Obligatòria Castellano 4,5 Jesús Jorcano Català Castellano English
240EM021 Control, verificació i auditories Obligatòria Castellano 3 Antonio M. Mateo Català Castellano English
240EM022 Control de la degradació i corrosió Obligatòria Castellano 4,5 Teresa Andreu Català Castellano English
240EM023 Tecnologia de materials plàstics Obligatòria Castellano 4,5 M. Lluïsa Maspoch Català Castellano English
240EM024 Tecnologia metal·lúrgica Obligatòria Castellano 4,5 José María Cabrera Català Castellano English
240EM025 Integritat estructural Obligatòria Castellano 4,5 Lluís Llanes Català Castellano English
(3) Optativa C Optativa (3) 4,5 (3) (3) (3)
30

(3) Segons la oferta quadrimestral corresponent

Oferta d'assignatures optatives de Q2 

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorDepartamentGuia docent
240EM121 Materials ceràmics avançats i compostos de matriu inorgànica Optativa C English 4,5 Lluís Llanes 702 Català Castellano English
240EM122 Disseny, ecodisseny i reciclatge Optativa C English 4,5 M. Lluïsa Maspoch 702 Català Castellano English

Segon any acadèmic

3r quadrimestre - Tardor

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorDepartamentGuia docent
240EI032 Recursos humans Obligatòria Castellano 3 Jesús Jorcano 732 Català Castellano English
240EM031 Laboratori de ciència i enginyeria de materials Obligatòria Castellano 4,5 Emilio Jiménez 702 Català Castellano English
240EM032 Caracterització avançada de materials Obligatòria Castellano 4,5 José María Manero 702 Català Castellano English
240EM033 Materials biomèdics Obligatòria Castellano 4,5 Marta Pegueroles 702 Català Castellano English
(4) Optativa D Optativa (4) 4,5 (4) (4) (4)
(4) Optativa D Optativa (4) 4,5 (4) (4) (4)
(4) Optativa D Optativa (4) 4,5 (4) (4) (4)
30,0

(4) Segons la oferta quadrimestral corresponent

Oferta d'assignatures optatives de Q3

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorDepartamentGuia docent
240EM131 Disseny micromecànic, nanomecànic i recobriments Optativa D English 4,5 Joan Josep Roa 702 Català Castellano English
240EM132 Teixits vius i biointercares Optativa D English 4,5 Elisabeth Engel 702 Català Castellano English
240EM133 Bioceràmiques Optativa D English 4,5 M. Pau Ginebra 702 Català Castellano English
240EM134 Nanotecnologia Optativa D English 4,5 José Maria Cabrera 702 Català Castellano English
240EM135 Materials funcionals Optativa D Castellano 4,5 Emilio Jiménez 702 Català Castellano English

4r quadrimestre - Primavera

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSGuia docent
(5) Bloc optatiu (Optatives/Treball dirigit/Pràctiques externes) Optativa (5) 18 (5)
240EM041 Treball Fi de Màster Obligatòria (6) 12 (6)
30

(5) Segons la oferta quadrimestral corresponent.

(6) Segons la oferta de màsters quadrimestral corresponent.

Oferta d'assignatures optatives de Q4

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorDepartamentGuia docent
240EM141 Selecció de materials en el disseny mecànic (SENSE DOCÈNCIA CURS 19/20) Bloc optatiu Castellano 4,5 José Maria Cabrera 702 Català Castellano English
240EM142 Materials amb aplicacions a l'energia Bloc optatiu English 4,5 Lluís Llanes 702 Català Castellano English
240EM143 Materials amb aplicacions al transport Bloc optatiu English 4,5 Jessica Calvo 702 Català Castellano English
240EM144 Tecnologia d'unió de materials Bloc optatiu Castellano 4,5 Antonio M. Mateo 702 Català Castellano English
240EM146 Modelització de la deformació plàstica Bloc optatiu English 4,5 Ferhum Caner 702 Català Castellano English
18

 

Quadre d'adaptacions a pla 2019

1. Adaptació a assignatures obligatòries nou pla d'estudis

Assignatura pla CMEM 2014QuadAssignatura obligatòria al pla 2019

Innovació tecnològica (4,5 oblig.)

+

Organització industrial (4,5 oblig.

ó

Administraicó d’empreses i organitzacions (4,5 oblig.)

Q1

 

 

Q1

 

Q2
Management of Technology (6 oblig.)
Caracterització avançada de materials (4,5 oblig.) Q3 Caracterització avançada de materials (6 oblig.)
Tecnologia metal·lúrgica (4,5 oblig.) Q2 Manufactura moderna de materials metàl·lics (6 oblig.)

Integritat estructural (4,5 oblig.)

+

Control, verificació i auditories (3 oblig.)

 

Q2

Integritat estructural i anàlisi de falles (6 oblig.)
Sense equivalència --- Sustainability & circular economy (6 oblig.)
Tecnologia de materials plàstics (4,5 oblig.) Q2 Avanços en el processat de materials plàstics (6 oblig.)
Laboratori de ciència i enginyeria de materials (4,5 oblig.) Q3 Experimentació en ciència i enginyeria de materials (6 oblig.)

Materials ceràmics avançats i compostos de matriu inorgànica (4,5 opt.)

+

Bioceràmiques (4,5 opt.)

Q2

 

 

 

Q3

 

 

Ceràmiques avançades (6 oblig.)

2. Adaptació a assignatures optatives nou pla d'estudis

AssignaturaQuadAssignatura optativa al pla 2019
Estructura i propietats de polímers (4,5 oblig.) Q1 Estructura i propietats de polímers (6 opt)

Estructura, propietats i processament de metalls i aliatges (4,5 opt.)

+

Transformacions de fases en metalls (4,5 oblig.)

 

 

Q1

 

Estructura i propietats d’aliatges metàl·lics (6 opt.)

Comportament mecànic i reològic de materials (4,5 oblig.) Q1 Comportament mecànic de materials i la seva simulació (6 opt.)

Control de la degradació i la corrossió (4,5 oblig.)

+

Enginyeria de superficies (3 opt.)

Q2

 

Q1

 

Enginyeria avançada de superficies (6 opt.)

Materials compostos de matriu orgànica (4,5 opt.)

+

Materials ceràmics avançats i compostos de matriu inorgànica (4,5 opt.)

Q1

 

 

Q2

 

Tecnologia de materials compostos (6 opt.)

Disseny, ecodisseny i reciclatge de materials (4,5 opt.) Q2 Nous reptes en aditivació i degradació de materials plàstics (6 opt.)

Materials biomèdics (4,5 oblig.)

 

Q3

 

Materials biomèdics (6 opt.)

Tecnologia d’unió de materials (4,5 opt.) Q4 Tecnologia d’unió de materials (6 opt.)

Propietats elèctriques, magnètiques, òptiques i tèrmiques de materials (3 opt.)

+

Materials funcionals (4,5 opt.)

Q1

 

 

Q3

 

Materials funcionals (6 opt.)

Materials amb aplicacions al transport (4,5 opt.)

+

Materials amb aplicacions en energia (4,5 opt.)

 

Q4

 

Materials amb aplicacions al transport i l’energia (6 opt.)

Nanotecnologia (4,5 opt.)

 

Q3

 

Materials nanoestructurats (6 opt.)

Sense equivalència

 

---

 

System modeling (6 opt.)

 

Sense equivalència

 

---

 

Sustainable materials (6 opt.)

 

Sense equivalència

 

---

 

Biofunctional materials (6 opt.)

 

3. Assignatures obligatòries i optatives pla vell sense reconeixement

Recursos humans Q3 3 crèdits
Modelització de la deformació plàstica Q4 4,5 crèdits
Selecció de materials en el disseny mecànic Q4 4,5 crèdits
Teixits vius i biointercaras Q3 4,5 crèdits
Disseny micromecànic, nanomecànic i recobriments Q3 4,5 crèdits
Estructura, processament i propietats de materials ceràmics Q1 3 crèdits
Les assignatures (obligatòries i optatives) cursades que no tinguin adaptació directa a assignatures del nou pla podran ser adaptades com a crèdits optatius. Igualment, quan no es compleixi alguna de les combinacions d’assignatures superades en el pla vell, aquestes assignatures “desaparellades” podran ser adaptades com a crèdits optatius en el nou pla.