Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis Màster Universitari en Enginyeria Química (Pla 2012)

Índex

 

Quadre estructural

Quadrimestre 1

31.5 ECTS (obligatòries)

Quadrimestre 2

28,5 ECTS  (18 obligatòries i 10,5 optatives)

Quadrimestre 3

30 ECTS (16,5 obligatòries i 13,5 optatives)

Semestre 4

30 ECTS (18 Optatives/Treball dirigit/Pràctiques externes i 12 de TFM)

Primer any acadèmic

1r quadrimestre - Tardor

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorDepartamentGuia docent
240EQ011 Biotecnologia Obligatòria Català Castellano 6 Nuria Saperas 713 Català Castellano English
240EQ012 Tecnologia energètica Obligatòria Castellano 4,5 Alfredo de Blas 748 Català Castellano English
240EQ013 Control de processos Obligatòria Català Castellano 4,5 Jordi Solà Soler 707 Català Castellano English
240EQ014 Fenòmens de transport Obligatòria Català  6 Eulàlia Planas 713 Català Castellano English
240EQ016 Polímers i biopolímers Obligatòria Castellano 6 Jordi Puiggalí 713 Català Castellano English
240EI015 Organització industrial Obligatòria Català Castellano 4,5 Bruno Domènech 732 Català Castellano English
31,5

2on quadrimestre - Primavera

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorDepartamentGuia docent
240EQ021 Catàlisi i disseny avançat de reactors Obligatòria Català Castellano 4,5 Jordi Bou 713 Català Castellano English
240EQ022 Operacions avançades de separació Obligatòria Castellano 6 José Luis Cortina 713 Català Castellano English
240EQ023 Control, verificacions i auditories Obligatòria English English 3 Rosa Maria Darbra 713 Català Castellano English
240EI025 Administració d'empreses i organitzacions Obligatòria Castellano 4,5 Jesús Jorcano 732 Català Castellano English
(1) Optativa A (Especialitat) Optativa (1) 6 (1) (1) (1)
(1) Optativa B (Especialitat) Optativa (1) 4,5 (1) (1) (1)
28,5

(1) Segons la oferta quadrimestral corresponent.

Oferta d'assignatures optatives de Q2

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorEspecialitatGuia docent
240EQ211 Disseny d'equips i instal·lacions Optativa A Castellano 6 Iñaki Iribarren PQ Català Castellano English
240EQ212 Fonaments de combustió i dinàmica del foc Optativa B Castellano 4,5 Eulàlia Planas PQ Català Castellano English
240EQ221 Enginyeria de proteïnes Optativa A Castellano 6 Juan Jesús Pérez Biotec Català Castellano English
240EQ222 Enginyeria genètica Optativa B English 4,5 Luis del Valle Biotec Català Castellano English
240EQ231 Tecnologia de polímers I Optativa A Castellano English 6 Sebastian Muñoz Polímers Català Castellano English
240EQ232 Experimentació en polímers Optativa B Castellano 4,5 Elaine Armelin Polímers Català Castellano English

Segon any acadèmic

3r quadrimestre - Tardor

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorDepartamentGuia docent
240EQ031 Risc i seguretat Obligatòria Català 6 Elsa Pastor 713 Català Castellano English
240EQ034 Disseny avançat de processos químics Obligatòria Castellano 4,5 Toni Espuña 713 Català Castellano English
240EI032 Recursos humans Obligatòria Castellano 3 Jesús Jorcano 732 Català Castellano English
240EI033 Innovació tecnològica Obligatòria Català 3 Joan Martínez 732 Català Castellano English
(2) Optativa C (Especialitat) Optativa (2) 4,5 (2) (2) (2)
(2) Optativa D (Especialitat) Optativa (2) 4,5 (2) (2) (2)
(2) Optativa E (Especialitat) Optativa (2) 4,5 (2) (2) (2)
30,0

(2) Segons la oferta quadrimestral corresponent.

Oferta d'assignatures optatives de Q3

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSCoordinadorEspecialitatGuia docent
240EQ311 Química ambiental Optativa C Castellano 4,5 Joan de Pablo PQ Català Castellano English
240EQ312 Gestió i tractament de residus Optativa D Castellano 4,5 Vicens Martí PQ Català Castellano English
240EQ313 Planificació d'experiments i tractament estadístic de dades Optativa E Castellano 4,5 Pere Grima PQ Català Castellano English
240EQ321 Biofísica Optativa C Castellano 4,5 Luis del Valle Biotec Català Castellano English
240EQ322 Tecnologia alimentària Optativa D Castellano 4,5 Pilar Almajano Biotec Català Castellano English
240EQ323 Biotecnologia farmacèutica Optativa E Castellano 4,5 Juan Jesús Pérez Biotec Català Castellano English
240EQ331 Tecnologia de polímers II Optativa C Castellano 4,5 Elaine Armelin Polímers Català Castellano English
240EQ332 Bioplàstics i biomaterials polimèrics Optativa D English 4,5 Carlos Alemán Polímers Català Castellano English
240EQ333 Nanotecnologia de polímers i biopolímers Optativa E English 4,5 Carlos Alemán Polímers Català Castellano English

4r quadrimestre - Tardor

CodiAssignaturaTipusIdioma d'imparticióECTSGuia docent
(3) Bloc optatiu (Optatives/Treball dirigit/Pràctiques externes) Optativa (3) 18 (3)
240EM041 Treball Fi de Màster Obligatòria (4) 12 (4)
30

(3) Segons la oferta quadrimestral corresponent.

(4) Segons la oferta de màsters quadrimestral corresponent.

 

Quadre d'adaptacions a pla 2019

1. Adaptació a assignatures obligatòries nou pla d'estudis

Assignatura pla EQ 2014QuadAssignatura obligatòria al pla 2019

Biotecnologia (6 oblig.)

+

Polímers i biopolímers (6 oblig.)

 

Q1

Processos biotecnològics i indústria de polímers (6 oblig.)

+

Física de polímers (6 oblig).
Control de processos (4,5 oblig.) Q1 Control de processos i optimització (6 oblig.)

Organització industrial (4,5 oblig.)

+

Administració d’empreses i organitzacions (4,5 opt.)

Q1

 

Q2
Gestió i organització (6 oblig.)
Catàlisi i disseny avançat de reactors (4,5 oblig.) Q2 Enginyeria de la reacció química i catalítica (6 oblig.)
Risc i seguretat (6 oblig.) Q3 Risc i seguretat en la indústria química (6 oblig.)
Innovació tecnològica (3 oblig.) Q3 Innovació tecnològica (6 oblig.)

2. Adaptació a assignatures optatives nou pla d'estudis

AssignaturaQuadAssignatura optativa al pla 2019
Disseny d’equips i instal·lacions (6 opt.) Q2 Disseny d’equips i recobriments (6 opt. polímers)
Tecnologia de polímers I (6 opt.) Q2 Química de polimerització (6 opt. polímers)
Operacions avançades de separació (6 oblig.) Q2 Processos i tecnologies de membranes (6 opt. processos)
Experimentació en polímers (4,5 opt.) Q1 Experimentació i instrumentació (6 opt. polímers)

Química ambiental (4,5 opt.)

+

Gestió i tractament de residus (4,5 opt.)
Q3 Tecnologies de recuperació de residus (6 opt. processos)
Bioplàstics i materials polimèrics (4,5 opt.) Q3 Biopolímers i bioplàstics (6 opt. polímers)

 3. Assignatures obligatòries pla vell sense reconeixement

Tecnologia energètica Q1 4,5 crèdits
Fenòmens de transport Q1 6 crèdits
Control, verificacions i auditories     Q2 3 crèdits
Disseny avançat de processos químics Q3 4,5 crèdits
Recursos humans    Q3 3 crèdits

 4. Assignatures optatives pla vell sense reconeixement

Fonaments de combustió i dinàmica del foc

Q2 4,5 crèdits
Enginyeria de proteïnes       Q2 6 crèdits
Enginyeria genètica Q2 4,5 crèdits
Planificació d’experiments  i tractament estadístic de dades Q3 4,5 crèdits
Biofísica Q3 4,5 crèdits
Tecnologia alimentària Q3 4,5 crèdits
Biotecnologia farmacèutica Q3 4,5 crèdits
Tecnologia de polímers II     Q3 4,5 crèdits
Nanotecnologia de polímers i biopolímers   Q3 4,5 crèdits

Les assignatures (obligatòries i optatives) cursades que no tinguin adaptació directa a assignatures del nou pla podran ser adaptades com a crèdits optatius. Igualment, quan no es compleixi alguna de les combinacions d’assignatures superades en el pla vell, aquestes assignatures desaparellades podran ser adaptades com a crèdits optatius en el nou pla.