Vés al contingut (premeu Retorn)

Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en Electricitat [Introducció]

Electrotècnia. Activitats del sector elèctric

  • Per ELECTROTÈCNIA s'entén el conjunt que fa referència a les aplicacions tècniques de l'electricitat, així inclou conductors, màquines elèctriques, calefactors, aparellatge, proteccions, equips de control, equips d'electrònica de potència, piles, bateries, etc.
  • L'anomenat SECTOR ELÈCTRIC el configuren empreses dedicades a la producció, transport, i distribució de l'energia elèctrica, juntament amb fabricants de màquines i material elèctric, i el conjunt dedicat al muntatge, instal·lació, i manteniment elèctrics.

Ensenyament reglat: Objectius de formació per a l'enginyer tècnic industrial

  • La finalitat de la Unitat d'Especialitat (UE) de la Titulació en Enginyeria Elèctrica és la formació en les matèries que configuren l'ensenyament reglat, relatiu a l'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL en ELECTRICITAT.
  • Membres d’aquesta UE també desenvolupen assignatures optatives i de lliure elecció adreçades als alumnes de les altres titulacions impartides a l’Escola.
  • Pel que fa la preparació de l’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, es tracta de formar una persona amb els coneixements adequats per a desenvolupar funcions científiques o tècniques pròpies del Disseny, Creació, Organització i Direcció, dels treballs propis del camp especialitzat que contempli, així com a l'assumpció d'un rol de quadre.
  • El seu exercici es centra en les enginyeries d'enllaç, d'execució i de producte, la qual cosa significa capacitat per desenvolupar projectes en base a propostes molt generals que permetin la seva realització material, alhora que han de saber fabricar-los tot garantint-ne la qualitat, i conduir finalment la seva comercialització, instal·lació, manteniment, i fins i tot la seva substitució per altre. Tot amb respecte per les relacions humanes i el medi natural.
  • Les sortides professionals es poden consultar al Col·legi d'enginyers graduats i d'enginyers tècnics Industrials de Barcelona.