Vés al contingut (premeu Retorn)

Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en Electrònica Industrial [Introducció]

Electrònica. Activitats del sector electrònic

  • Per ELECTRÒNICA INDUSTRIAL, s’entén el conjunt de matèries que fan referència a les aplicacions de l’electrònica a la indústria i en especial a l’automatització i al control electrònic i a les tècniques de conversió d’energia elèctrica.
  • El SECTOR ELECTRÒNIC el configuren empreses dedicades al projecte, construcció i manteniment d’equips electrònics diversos, orientats a tots els àmbits de la indústria en general, donat que l’electrònica industrial, té sentit conjuntament amb processos de producció de tot tipus i molt especialment amb els d’automatització i control.

Ensenyament reglat: Objectius de formació per a l'enginyer tècnic industrial

  • La finalitat de la Unitat d’Especialitat de la Titulació en Enginyeria Electrònica (UE) és la formació en les matèries que configuren l'ensenyament reglat, relatiu a l’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, especialitat ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.
  • Membres d’aquesta Unitat d’Especialitat també desenvolupen assignatures optatives i de lliure elecció adreçades als alumnes de les altres titulacions impartides a l’Escola.
  • Pel que fa la preparació de l’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, es tracta de formar una persona amb els coneixements adequats per a desenvolupar funcions científiques o tècniques pròpies del Disseny, Creació, Organització i Direcció,dels treballs propis del camp especialitzat que contempli, així com a l'assumpció d'un rol de quadre.
  • El seu exercici es centra en les enginyeries enginyeries d'enllaç, d'execució i de producte, la qual cosa implica capacitat per desenvolupar projectes en base a propostes molt generals que permetin la seva realització material, alhora que han de saber fabricar-los tot garantint-ne la qualitat, i conduir finalment la seva comercialització, instal·lació, manteniment, i fins i tot la seva substitució per altre. Tot amb respecte per les relacions humanes i el medi natural.
  • Les sortides professionals es poden consultar al Col·legi d'enginyers graduats i d'enginyers tècnics Industrials de Barcelona.