Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits de Grau en Enginyeria Biomèdica

CONDICIÓ(*)

PREREQUISIT: Haver aprovat l'assignatura amb requeriment.

PRECOREQUISIT: Haver cursat prèviament o l'assignatura amb requeriment i, en cas de no haver-la aprovat, cursar-la simultàniament.

COREQUISIT: Haver aprovat prèviament l'assignatura amb requeriment o cursar-la simultàniament.

IREQUISIT: Cursar simultàniament l'assignatura amb requeriment.

ASSIGNATURA QUE ES VOL CURSARCONDICIÓ(*)ASSIGNATURA AMB REQUERIMENT
820002-ES-ESTADÍSTICA PREREQUISIT 820007-CAL-CÀLCUL
PRECOREQUISIT

820008-ACM-ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE

 

820009-CNED-CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS

820012-CIA-CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820026-FIB-FISIOLOGIA PREREQUISIT 820021-BB-BIOLOGIA
  820030 -SCSB- SENSORS I CONDICIONADORS DE SENYALS PREREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS
  IREQUISIT 820027-PSB-PROCESSAMENT DE SENYALS BIOMÈDICS
  820025-EMDTB-EQUIPS DE MONITORATGE, DIAGNÒSTIC I TERÀPIA PREREQUISIT 820030 -SCSB- SENSORS I CONDICIONADORS DE SENYALS
  IREQUISIT 820024-ECB-ENGINYERIA CLÍNICA
  820029 -SHB- SEGURETAT HOSPITALÀRIA IREQUISIT 820025-EMDTB-EQUIPS DE MONITORATGE, DIAGNÒSTIC I TERÀPIA
  820024-ECB-ENGINYERIA CLÍNICA IREQUISIT 820029 -SHB- SEGURETAT HOSPITALÀRIA
  820037-BIB-IMPLANTS BIOMÈDICS PREREQUISIT

  820022-BMTB-BIOMATERIALS


  820023-BMB-BIOMECÀNICA

  820027 -PSB- PROCESSAMENT DE SENYAS BIOMÈDICS PREREQUISIT 820012-CIA-CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ
  IREQUISIT 820030-SCSB-SENSORS I CONDICIONADORS DE SENYALS
  820022-BMTB-BIOMATERIALS PREREQUISIT 820023-BMB-BIOMECÀNICA
  820023-BMB-BIOMECÀNICA PREREQUISIT

  820018-STM-SISTEMES MECÀNICS


  820026-FIB-FISIOLOGIA

  820241 - DMD-DISSENY MICROELECTRÒNIC PRECOREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS