Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

CONDICIÓ(*)

PREREQUISIT: Haver aprovat l'assignatura amb requeriment.

PRECOREQUISIT: Haver cursat prèviament o l'assignatura amb requeriment i, en cas de no haver-la aprovat, cursar-la simultàniament.

COREQUISIT: Haver aprovat prèviament l'assignatura amb requeriment o cursar-la simultàniament.

IREQUISIT: Cursar simultàniament l'assignatura amb requeriment.

ASSIGNATURA QUE ES VOL CURSARCONDICIÓ(*)ASSIGNATURA AMB REQUERIMENT
820002-ES-ESTADÍSTICA PREREQUISIT 820007-CAL-CÀLCUL
PRECOREQUISIT

820008-ACM-ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 

 

820009-CNED-CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS

820012-CIA-CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820229-SICIEIA-SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ INDUSTRIAL PRECOREQUISIT 820012-CIA-CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ
  820222-EAEIA-ELECTRÒNICA ANALÒGICA COREQUISIT

  820228-REGA-REGULACIÓ AUTOMÀTICA


  820231-TEEIA-TECNOLOGIA ELECTRÒNICA

  PREREQUISIT

  820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS


  820225 - TCME-TEORIA DE CIRCUITS I MÀQUINES ELÈCTRIQUES

  820230-TCEIA-TÈCNIQUES DE CONTROL PREREQUISIT 820228-REGA-REGULACIÓ AUTOMÀTICA
  820223-EPEIA-ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA PRESEQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS
  820225-TCME-TEORIA DE CIRCUITS I MÀQUINES ELÈCTRIQUES PREREQUISIT
  820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
  820224-ELDI-ELECTRÒNICA DIGITAL PREREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS
  820231-TECNOLOGIA ELECTRÒNICA PRECOREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS
  820227-IEEIA-INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA PREREQUISIT

  820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS


  820225-TCME-TEORIA DE CIRCUITS I MÀQUINES ELÈCTRICS

  CORREQUISIT

  820222-EAEIA-ELECTRÒNICA ANALÒGICA

  820076 - AEAE-AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA PREREQUISIT 820002-ES-ESTADÍSTICA
  820241-DMD-DISSENY MICROELECTRÒNIC PRECOREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS